8.8.2017

Yhtiön kehityshankkeen yhtenä merkittävimpänä tavoitteena on kuntakohtaisista toimintatavoista siirtyminen yhteen yhteiseen toimintakulttuuriin.