Hyppää sisältöön
Järvi-Saimaan palvelut Oy
FacebookTwitter
Järvisaimaan palvelut Oy

Ruokapalvelut

Täysipainoista ja terveellistä ravintoa

Ruokapalvelujemme ammattitaitoinen ja tarmokas henkilökunta valmistaa aterioita sivistys- ja perusturvan toimialoille. Raaka-ainehankinnoissa suosimme kotimaisuutta, lähituotteita sekä luomua saatavuuden mukaan.

Ruokapalvelujemme tavoitteena on turvata asiakkaille hyvä ravitsemustila, jonka avulla ylläpidetään ja parannetaan terveyttä. Ruokien turvallisuus taataan toimivalla omavalvonnalla.

Erityisruokavaliot ja rakennemuunnetut ruoat valmistetaan tilausten mukaisesti. Lisäksi pyrimme huomioimaan ikääntyneiden asiakkaiden toiveita mahdollisuuksiemme mukaan. Päiväkotien ja koulujen asiakkaiden erityisruokavaliot valmistetaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen mukaisesti. Keittiöissä on kuuden viikon kiertävät ruokalistat, ja niissä huomioidaan myös juhlapyhät.


Ruokapalvelut Juva

Ruokapalvelussamme Juvalla työskentelee yhteensä 24 henkilöä seitsemässä keittiössä. Juvakodin keskuskeittiössä valmistamme ateriat päiväkodeille, hoivapalveluun, terveyskeskukseen, päiväkeskukseen ja Vaalijalan toimintayksiköihin. Henkilökunnalla ja ulkopuolisilla asiakkailla on mahdollisuus käydä ruokailemassa Juvakodin ruokasalissa päivittäin klo 10.30-13.00. Lisäksi lähetämme annospakatut ruoat kotonaan asuville asiakkaille.

Juvan koulukeskuksen keittiö valmistaa lounaat ja tarvittavat välipalat kirkonkylälle ala-asteen, yläasteen ja lukion oppilaille sekä henkilökunnalle. Viidellä kyläkoululla on jokaisella omat keittiönsä.

Valmistamme päivittäin reilut 1 500 maukasta ja ravitsemuksellisesti täysipainoista ateriaa.

Yhteystiedot


Ruokapalvelut Rantasalmi

Rantasalmen ruokapalvelussamme työskentelee 12 henkilöä. Lisäksi kolme työntekijää huolehtii kyläkoulujen jakelukeittiöiden toiminnasta ja siivouksesta.

Mäntylän keittiössä valmistamme ateriat palvelukeskuksen, hoivapalvelun ja terveyskeskuksen asiakkaille. Mäntylän ruokasalissa tarjoillaan aterioita päiväkeskuksen ja tukipalvelun asiakkaille sekä henkilökunnalle. Lisäksi valmistamme päiväkotien ateriat koulun lomien aikana.

Rantasalmen koulukeskuksen keittiö valmistaa lounaat kirkonkylän sekä kyläkoulujen ala-asteille,  yläasteelle ja lukiolle sekä henkilökunnalle. Välipaloja valmistetaan tarpeen mukaan. Lisäksi valmistamme ateriat myös päiväkodeille, Reppukerholle sekä avoimelle varhaiskasvatukselle.

Valmistamme paivittäin yhteensä noin 1 100 maukasta ja ravitsemuksellisesti täysipainoista ateriaa.

Yhteystiedot


Ruokapalvelut Sulkava

Sulkavan ruokapalvelussamme työskentelee 9 henkilöä. Ruokapalvelumme piiriin kuuluvat kotipalvelun, palvelukeskuksen ja vanhainkodin sekä keskuskoulun ja päiväkodin päivittäiset ateriat. Vuoden 2008 alusta kaikki ruoanvalmistus on keskitetty vanhainkodilla sijaitsevaan keskuskeittiöön. Keskuskoululla toimii jakelukeittiö.

Valmistamme päivittäin yhteensä noin 600 maukasta ja ravitsemuksellisesti täysipainoista ateriaa.

Yhteystiedot