Hyppää sisältöön
Järvi-Saimaan palvelut Oy
FacebookTwitter
Järvisaimaan palvelut Oy

Vesihuolto

Puhdas vesi on jokaisen perusoikeus

Tuotamme Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksille niiden tarvitsemia palveluita.

Vesilaitos tuottaa ja jakelee puhdasta ja laadukasta juomavettä asiakkailleen sekä alueella toimiville vesiosuuskunnille.

Viemärilaitos vastaa jäteveden käsittelystä lupaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.


Vesihuolto Juva

Juvalla huolehdimme vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapidosta ja siitä, että kaikki vesihuollon järjestelmät toimivat koko laitoksen toiminta-alueella.

Vesijohtoverkosto ulottuu Juvalla Rapiosta Kirkonkylän kautta Vuorenmaahan ja Turakkalaan. Vesilinjaa on kunnan alueella noin 130 km. Vuoden 2014 aikana valmistuu verkostoa Turakkalan ja Haapataipaleen väliselle alueelle noin 30 km. Kuluttajia vesilaitoksella on noin 1 000, ja vuorokautinen vedenkulutus on noin 800 m3. Vesi- ja viemärilaitoksella on ympärivuorokautinen päivystys. Juvan kunnassa Koikkalan alueella toimii myös Koikkalan Vesihuolto Oy.

Yhteystiedot


Vesihuolto Rantasalmi

Huolehdimme vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapidosta ja siitä että kaikki vesihuollon järjestelmät toimivat koko laitoksen toiminta-alueella.

Rantasalmen kunnan alueella toimii kunnan vesilaitoksen lisäksi seitsemän vesiosuuskuntaa. Vesiosuuskunnat ostavat veden Rantasalmen kunnan vesilaitokselta, ja myyvät sen edelleen omille asiakkailleen.

Vesijohtoverkostoa Rantasalmen vesilaitoksella on noin 54 km ja kulutuspisteitä on 865. Vedenkulutus on noin 630 m3 vuorokaudessa.

Yhteystiedot


Vesihuolto Sulkava

Huolehdimme Sulkavan kunnan alueella sijaitsevista vesi- ja viemäriverkoista, pumppaamoista, puhdistamosta sekä vedenottamoista.

Yhteystiedot