Maankäyttömestarin työhuoneella ahkeroimme me, maankäyttömestari Miia Blom ja kaavoitusinsinööri Henna Arkko. Olemme Suomen parhaita väljästi asuttujen alueiden kaavoittajia.

Työkohteina meillä ovat useimmiten maaseutujen taajamat ja ranta-alueet. Maankäytönsuunnittelun töinä laadimme yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoja sekä niiden muutoksia. Haluamme olla aktiivisesti mukana asiakkaittemme toimintaympäristöjen muutoksessa. Siksi erilaiset kehittämisprojektit ovat luonnollinen osa toimintaamme. Erityisesti meitä kiinnostaa rakentaa ratkaisuja väljästi asuttujen alueiden elinvoiman lisäämiseen. Haemme sellaisia työtehtäviä ja projekteja, joista aidosti innostumme. Silloin työtä tehdään intohimolla ja tarmokkaasti paneutuen.

Hallitsemme maankäytönsuunnitteluun liittyvät taustaselvitykset, projektinhallinnan ja vaihtoehtoisen ratkaisujen tarkastelun, jotta asiakkaillamme on käytettävissä päätöksentekoon perusteellinen tietopohja. Laajempia projekteja varten kasaamme parhaan mahdollisen osaajaryhmän luotettavasta verkostostamme. Kehitämme ihmisten elämisen toimintaympäristöjä yhteistyössä asiakkaitamme kuullen ja heidän tarpeitaan ennakoiden.

Maankäyttömestari Miia Blom

Miia on maankäyttömestarin työhuoneen kaupunkikeskuksen sykkeessä ahertaja. Yleiskaavoituksen uusien tuulien seuraaja ja ratkaisujen periksi antamaton selvittäjä. Tarkka, alati kehittyvä ja kehittävä maankäytön mestari.

Blom on työskennellyt Järvi-Saimaan Palveluissa maaliskuusta 2015. Hän on valmistunut yhdyskuntasuunnittelun insinööriksi joulukuussa 2015. Erityisesti Blom vastaa Maankäyttömestarin työhuoneen ohjelmisto-osaamisesta, tarjouslaskennasta ja seuraa toimintaympäristön muutoksia mm. lainsäädännön osalta.

miia.blom@jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoitusinsinööri Henna Arkko

Henna on innostunut vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäjä ja suunnitelmien piirtäjä. Henna taitaa suunnitelmien visuaalisen aineiston tuottamisen ja havainnollistaminen. Hän elää arkeaan väljästi asutun alueen ytimessä ja todella omakohtaisesti tietää, mitä on pienten kirkonkylien alueellisen elinvoiman kehittäminen.

Arkko on työskennellyt yhtiön palveluksessa toukokuusta 2012 lähtien. Hän on valmistunut yhdyskuntasuunnittelun insinööriksi joulukuussa 2013, ja aiemmin suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon (12/2007) sekä miljöösuunnittelija amk-tutkinnon (03/2006). Arkolla on FISE:n myöntämä kaavan laatija pätevyys (YKS 599).

henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi

Palvelut

Kaavoitus on yhteisen ympäristön käyttämisestä sopimista ja erilaisten maankäytön tarpeiden yhteensovittamista. Parhaimmillaan kaavoitus on kuntalaisten yhteinen palapeli, vuorovaikutteinen tapahtuma, jonka lopputuloksena rakentuu toimivaa elinympäristöä. Kaavoituksesta vastaa kunta, mutta lopputuloksen käyttäjänä kuntalainen on todellinen asiakkaamme.

Taajamien yleiskaavoitus

Taajamissa yleiskaavoituksella varmistetaan, että kunnassa on edellytykset elinvoimaisuuteen ja hyvää arkeen. Yleiskaavalla varataan maa-alueita asumisen, palveluiden, teollisuuden ja virkistyksen tarpeisiin.

Ranta-alueiden yleiskaavoitus

Ranta-alueilla yleiskaavoitus ohjaa vakituista kuin myös lomarakentamista, siten että luonnon moninaisuus ja kestävä käyttö eivät vaarannu.

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus ohjaa rakennusten sijoittumista, kokoa ja rakentamisen määrää taajamissa. Asemakaavassa ratkaistaan vaikkapa päiväkodin pysäköinnin ja torin sijoittuminen sekä annetaan ohjeita taajamakuvan ja arvokkaiden rakennusten säilyttämiseen.

Maankäyttösuunnitelmat

Maankäytönsuunnitelmia voi olla esimerkiksi hankekohtaiset, erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen ja niiden vaikutuksien tutkielmat. Tarkasteltavana aluekokonaisuutena voi olla yksittäinen kortteli tai uusi, vaikkapa asumiseen varattu alue tai kokonainen taajama. Maankäytönsuunnitelma voi myös olla pidemmän aikavälin maankäytön tarkastelu, esimerkiksi koko kunnan maankäyttöä ohjaava kaavoituskatsaus. Maankäytönsuunnitelmat voivat olla itsenäisiä selvitystöitä tai johtaa varsinaiseen kaavoitusprosessiin.

Referenssit

Taajamien yleiskaava

Taajamaan lisää elinvoimaa kaupallisten palveluiden ja teollisuusalueiden kehittämisellä

Pertunmaa, Kuortin taajaman osayleiskaavan muutos. 04/17
Vähittäiskaupan suuryksikkö – VT 5 – Siirtyvät taajamakeskustat – Maisemalliset arvot

Liiteaineistot:

Kuortti Kaavakartta (.pdf)
Kuortti Kaavamääräykset (.pdf)
Kuortti Selostus (.pdf)
Kuortti-päivän mainos (.pdf) 


Rantayleiskaava

Lomarakennuspaikkojen siirtoja Saimaannorpan suojelutavoitteiden edistämiseksi

Savonlinnan kaupunki / UPM Kymmene OYJ, Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos. 12/17.
Siirto tai korvaus – Maankäyttötarpeiden yhteensovittaminen – Saimaannorppa – Osallisten laaja kuuleminen ja vuorovaikutteisuus

Liiteaineistot:

Lampareet kartta ja määräykset (.pdf)
Lampareet selostus (.pdf)


Asemakaava

Kirkonkylän wanhan keskustan roolin päivittäminen

Sulkavan kunta, Alanteentien – Mikkolantien alueen asemakaavan muutos. 12/2017
Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö – Keskusta-asumisen uusi tulevaisuus – Kaavamääräysten yhtenäistäminen – Ranta-ja satama-alueiden aktiivikäyttö

Liiteaineistot:

Alanteentie kartta (.pdf)
Alanteentie selostus (.pdf)


Maankäytönsuunnitelmia

Koulukampuksen kokonaisuudistus kirkonkylän ytimessä

Juvan kunta, Maankäytön ideasuunnitelmia asemakaavamuutokseen. 06/2018
Toiminnallisuus – Massoittelu – Vihersuunnittelu – Turvalliset liikennejärjestelyt – Valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön huomioiminen

Liiteaineistot:

Kampus VE1 (.pdf)
Kampus VE4 (.pdf)

Uusiutuva ja toiminnallinen kirkonkylä 2035

Rantasalmen kirkonkylän kehittämisprojekti 29.1.–9.6.2014
Yleiskaavan esiselvityshanke – Vuorovaikutusviikot – Visiointi ja yhteinen tahtotila – Kehittämissuunnitelma – Yleiskaavalliset suositukset

Liiteaineistot:

Rmi Pike projektin esittely (.pdf)
Rmi Pike hankeraportti (.pdf)
Rmi Hillot purkkiin-peli (.pdf)