Kulmatien luona sijaitsevalla jätevedenpumppaamolla oli toimintahäiriö 5.4.2022 – 13.4.2022.  Sattuneen jätevesien ylivuodon vuoksi, alueelta on kerätty vesinäytteitä ympäristö- ja terveysvaikutusten arvioimiseksi.

Vesistöstä tehtyjen mikrobiologisten ja kemiallisten tutkimusten tuloksista voidaan todeta jätevesivaikutusten selvä vähentyminen. Vesistön virkistyskäytölle ei ole rajoitteita. Terveydensuojeluviranomainen tutkii uimarantojen vedenlaatua läpi uimakauden, kooste tuloksista on nähtävillä Sosterin sivuilla osoitteessa https://www.sosteri.fi/palvelut/terveysvalvonta/uimarannat/. Vesistötarkkailua Raudanvedestä jatketaan normaalin valvontaohjelman mukaisesti, vesi- ja viemärilaitoksen toimesta. Tuloksista ei tiedoteta erikseen, mikäli vedenlaadussa ei ole poikkeamaa.

Lisätietoja

Harri Korhonen
Hallintopäällikkö
harri.korhonen@rantasalmi.fi
040 733 5670

Jouni Heikkinen
Vesihuoltopäällikkö
jouni.heikkinen@jarvisaimaanpalvelut.fi
044 417 5272