Maankäyttö

Maankäyttö on yhteisen ympäristön käyttämisestä sopimista ja erilaisten maankäytön tarpeiden yhteensovittamista. Parhaimmillaan se on kuntalaisten yhteinen palapeli, vuorovaikutteinen tapahtuma, jonka lopputuloksena rakentuu toimivaa elinympäristöä.

Mitä teemme?

Tuotamme maankäytön ja kaavoituksen suunnittelupalveluja kunnille, yrityksille ja yksityisasiakkaille.

Taajamassa

Taajamissa yleiskaavoituksella varmistetaan että kunnassa on edellytykset elinvoimaisuuteen ja hyvään arkeen. Yleiskaavalla varataan maa-alueita asumisen, palveluiden, teollisuuden ja yleisen virkistyksen tarpeisiin.

Asemakaavoituksella ohjataan rakennusten sijoitteumista, kokoa ja määrää taajamissa. Asemakaavalla voidaan ratkaista liikenneturvallisuutta ja taajamakuvaa koskevia asioita tai määrittää pysäköintiin varattava tila niin yritys- kuin asuinrakentamisen tonteilla.

Ranta-alueilla

Rannoilla rakentamista ohjataan pääsääntöisesti yleiskaavan avulla, jossa on huomioitu niin luonnon monimuotoisuus, kuin kulttuuriperintö ja luonnonvarat. Rantojen yleiskaavat tehdään laajalle alueelle ja rakennusoikeutta osoitetaan maanomistajille yhdenmukaisilla periaatteilla.

Ranta-asemakaavalla voidaan ohjata rakentamista yksityiskohtaisemmin, ja ne laaditaan aina maanomistajan aloitteesta.

Asiakkaamme

Vastaamme Rantasalmen ja Sulkavan kuntien kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta.

Tarjoamme palvelujamme myös muille kunnille, yhtiöille, yrityksille ja yksityisasiakkaille. Kaikkiin maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta koskeviin ongelmiin ja haasteisiin löytyy vastaus monipuolisesta ja kattavasta yhteistyöverkostostamme.

Haluamme olla aktiivisesti mukana asiakkaittemme toimintaympäristöjen muutoksessa. Siksi erilaiset kehittämisprojektit ovat luonnollinen osa toimintaamme. Erityisesti meitä kiinnostaa rakentaa ratkaisuja väljästi asuttujen alueiden elinvoiman lisäämiseen. Haemme sellaisia työtehtäviä ja projekteja, joista aidosti innostumme.