Kuntatekniikka

Huolehdimme kaavoitettujen teiden, puistojen, leikkipaikkojen,
torien ja yleisten alueiden hoidosta ja korjauksista.

Mitä teemme?

Pidämme huolta, että kaavoitetut tiet ja yhteiset alueet ovat turvallisia, siistejä ja viihtyisiä käyttää.

Kaavatiet

Huolehdimme ympärivuotisesti kaavateiden yleisestä siisteydestä, katuvalaistusten toimivuudesta, huoltokorjauksista sekä ylläpidosta. Vastaamme asfalttipaikkausten tekemisistä sekä liikennemerkkien puhtaanapidosta, uusimisista ja lisäyksistä.

  • Talvella: auraus ja lumien poisajo, liukkauden torjunta
  • Keväällä: harjaus ja pesu, sorateiden lanaus ja suolaus, rakenteiden korjaus talven jäljiltä, korvausistutus (pensaat, puut, nurmi)
  • Kesällä: ajoratamaalaus, nurmien leikkuu, pensaiden leikkaus, paltteen poisto, avo-ojien perkaus
  • Syksyllä: puuston leikkaukset, pensaiden järeät leikkaukset, sorateiden sorastukset ja lanaukset, aurausviitoitusten asentaminen, osittainen liikenneväylien harjaus (lehtien poistamiseksi)

Puistot, leikkipaikat, torit ja yleiset alueet

  • Pensaiden ja puiden hoito
  • Leikkivälineiden ja kalusteiden huolto
  • Liikenneväylien turvallisuus
  • Viheralueiden hoito ja leikkaus
  • Siisteydestä huolehtiminen

Tutustu meihin

Henkilöstömme ja kumppanimme ovat sitoutuneita palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla kaikkina vuodenaikoina.