Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, tekninen johtaja, talousjohtaja ja aluekehitysjohtaja.

Johtoryhmä kokoontuu viikoittain lyhyesti ja kerran kuukaudessa pidemmin. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiönjohtamisessa yritystasolla. Johtoryhmän valmistelee hallitukselle ja toimeenpanee päätökset. Vastuu päivittäisten liiketoimintojen johtamisesta on johtoryhmän jäsenillä ja jorynalaisuudessa toimivilla ohjausryhmillä.

Antti Hulkkonen

Tekninen johtaja

Hanne Kostamoinen

Henkilöstöpäällikkö

Jyri Eskelinen

Toimitusjohtaja

Miia Hassinen

Palvelujohtaja
15.4.2024 alkaen

Simo Kaksonen

Aluekehitysjohtaja

Veli-Matti Kurtti

Talousjohtaja