Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, tekninen johtaja, talousjohtaja ja aluekehitysjohtaja.

Johtoryhmä kokoontuu viikoittain lyhyesti ja kerran kuukaudessa pidemmin. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiönjohtamisessa yritystasolla. Johtoryhmän valmistelee hallitukselle ja toimeenpanee päätökset. Vastuu päivittäisten liiketoimintojen johtamisesta on johtoryhmän jäsenillä ja jorynalaisuudessa toimivilla ohjausryhmillä.

Jyri Eskelinen

Toimitusjohtaja

Pekka Lyytikäinen

Tekninen johtaja

Veli-Matti Kurtti

Talousjohtaja

Simo Kaksonen

Aluekehitysjohtaja