Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laajennettuun johtoryhmään kuuluvat varsinaisen johtoryhmän lisäksi yksiköistä vastaavat henkilöt.

Laajennettu johtoryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan. Kokouksissa käsitellään toimialojen tavoitteita ja toimenpiteitä sekä ajankohtaisia asioita.

Vesihuoltopäällikkö

Anne Ruotsalainen

Ympäristöteknologian insinööri (AMK)

Vesihuoltopäällikkönä Annella on toimialan liiketoimintavastuu. Hän vastaa myös laitoksien toiminnasta yhteistyössä vesitiimin kanssa. Tehtäväkenttään kuuluu toimialan kehittäminen, jota edistetään mm. vesihuollon ohjausryhmän puheenjohtajana toimiessa. Anne on tällä hetkellä mukana monissa omistajakuntiemme laitoshankkeissa. Häneltä löytyy vuosien kokemus vesihuollosta ja jätevedenpuhdistamisesta.

Puhtauspalvelupäällikkö
Anne-Helena Nironen

Siivousteknikko
Johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Insta 800 laadunarviointijärjestelmä tietotaso 3

Puhtauspalvelupäällikkö vastaa puhtauspalveluiden toimialasta. Anne-Helenalla on yli 30 vuoden työkokemus puhtauspalveluissa esihenkilötehtävissä tehden myös käytännön siivous- ja ruokahuoltotehtäviä ohessa vuosikymmenen ajan.  Yksityisellä puolella vuosi työkokemusta työnjohtotehtävissä  ja sen jälkeen työvuodet kuntayhtymässä, kunnalla, Essotessa ja 1.1.2023 alkaen JSP:ssä.

Tekninen johtaja
Antti Hulkkonen

LVI-insinööri
Energiatekniikan diplomi-insinöörin opinnot käynnissä töiden ohella Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

Antti johtaa yhtiön teknisen toimialaa. Sisältäen kiinteistönhuollon, rakennuttamisen palvelut, liikunnan palvelut, jne. Hänellä on reilu 5 vuotta kokemusta LVIA-suunnittelijana ja energiatehokkuuskonsulttina sekä reilu 3 vuotta Sulkavan kunnan kiinteistöpäällikkönä / teknisenä johtajana ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajana.

Infrapäällikkö
Antti Seppänen

Liikuntaneuvos
Arto Tilaeus

Liikuntapaikkamestari
Maastohiihdon III-tason valmentajatutkinto (A)
Johtamisen erikoisammattitutkinto

Arto vastaa liikuntapalveluista Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla. Hän on työskennellyt huikean, 40-vuotisen työuransa liikuntatoimen eri tehtävissä lähialueiden kunnissa. Vuodesta 2014 alkaen Arto on työskennellyt Järvi-Saimaan Palvelut Oy:llä vastaavana liikuntapaikkamestarina. Syksyllä 2023 tasavallan presidentti myönsi Artolle Liikuntaneuvoksen arvonimen.

Viestintäkoordinaattori

Emmi Tiimonen

Merkonomi

Viestintäkoordinaattori vastaa mm. verkkosivujen, intran ja somekanaviemme ylläpidosta, sisällöntuotannosta ja kehittämisestä. Emmi toimii henkilöstöpäällikön työparina ja tekee avustavia HR:n tehtäviä. Hänellä on monipuolista viestinnän osaamista ja hyvä visuaalinen silmä.

Henkilöstöpäällikkö
Hanne Kostamoinen

tradenomi (YAMK)

Hanne vastaa yhtiön henkilöstö-, työsuhde- ja työkykyasioista. Työskennellyt henkilöstötyön ja työhyvinvoinnin asiantuntijatehtävissä vuodesta 2010 alkaen.

Toimitusjohtaja
Jyri Eskelinen

Palvelujohtaja
Mia Hassinen
Rakennuttamispäällikkö
Timo Ruotsalainen

Aluekehitysjohtaja
Simo Kaksonen

Talousjohtaja
Toimitusjohtajan sijainen

Veli-Matti Kurtti

eMBA, tradenomi

Veli-Matilla on talouden, hallinnon ja myynnin esihenkilötehtävistä yli 25 vuoden kokemus. Hänellä on päävastuu yhtiön talouden hallinnoinnista sekä talous- ja tukipalvelutiimistä.