TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 28.2.2018
Yhteystiedot päivitetty 2.9.2019

1 Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)
Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Osoite
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)
044 417 5243, jyri.eskelinen@jarvisaimaanpalvelut.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Jyri Eskelinen

Osoite
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)
044 417 5243, jyri.eskelinen@jarvisaimaanpalvelut.fi

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laskutuksen hoito, asiakastietojen ylläpito, vedenkulutuksen seuranta

5 Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, käyttöpaikan numero, Y-tunnus

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiltä itseltään

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Aineistot lukittavissa huoneissa. Avaimet nimetyillä henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Jokaiselle käyttäjälle on annettu tunnukset ja eritasoiset oikeidet. Tietoja pääsee tutkimaan vain tunnusten perusteella. Tiedot eivät ole salassapidettäviä

10 Tarkastusoikeus

Jokaisella on tarkastusoikeus. Pyyntö tulee esittää laskuttajalle kirjallisesti paikanpäällä passin tai ajokortin avulla.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia tietojensa korjausta. Pyyntö tulee esittää laskuttajalle kirjallisesti paikanpäällä passin tai ajokortin avulla.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksissa eteenpäin.