Järvi-Saimaan Palvelut Oy ylläpitää kolmen kunnan vesi-ja viemärilaitoksia. Veden hygieenistä laatua seurataan terveydensuojeluviranomaisen toimesta useita kertoja kuukausittain ja viikottain. Vuosittain vedestä tehdään tarkempi analyysi, joka sisältää kenties eniten veden kuluttajaa kiinnostavaa tietoa. Näistä mm. veden kovuus vaikuttaa pyykinpesussa annosteltavan pesuaineen määrään.

pH-arvo kuvaa veden happamuutta. Suositusarvot talousveden pH:lle ovat 6,5-9,5.

Vesi voidaan luokitella kolmeen eri kovuusluokkaan.
Pehmeä 0-6*dH
Puolikova 6-12*dH
Kova yli 12*dH

Tulokset JSP:n kuntien alueelta:
Juva
pH n. 8
Kovuus 2,2-3,5

Rantasalmi
pH 7,5-8,3
Kovuus 2,2

Sulkava
pH 8,2
Kovuus 2,38-4,8

Lohilahti
pH n. 7
Kovuus 1,7