Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n (JSP) uudeksi tekniseksi johtajaksi on valittu LVI-insinööri (AMK) Antti Hulkkonen, 32.

Hulkkonen siirtyy tehtävään Sulkavan kunnan teknisen johtaja virasta. Tämän tehtävän ohessa hän toimi myös Sulkavan kunnan konserniyhtiöiden Sulkavan Palvelut Oy:n ja Sulkavan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen vuosina 2015 – 2020 Hulkkonen toimi Rejlers Finland Oy:ssä LVIA-suunnittelijana. Kokemusta on kertynyt vaativista rakennushankkeista sekä suunnittelijan että tilaajan rooleista, kaikkiaan reilun kahdeksan vuoden ajalta.

Muuttunut ja jatkuvasti muuttuva maailman tilanne ajaa kuntia taloudellisesti hyvin haastavaan asemaan. Koen, että teknisellä toimialalla yleisesti on paljon kehitettävää ja on rohkeasti kokeiltava uusia toimintamalleja, joiden avulla saadaan tehostettua palvelutuotantoa laadusta tinkimättä. Haluan olla tässä kehityksessä mukana ja tuoda mukaan oman panokseni, jotta voimme teknisellä alalla osaltamme turvata pienten kuntien tulevaisuuden. Innolla odotan uuden tehtävän aloittamista.

Antti Hulkkonen

Teknisen johtajan tehtävään tuli 20 hakemusta. Hakijoista kahdeksan haastateltiin lokakuun aikana ja näistä kaksi eteni henkilöarviointivaiheeseen.

Antti Hulkkonen saa vastuulleen JSP:n kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden hallintaan-, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvän liiketoiminnan ja yli 25 henkilön yksikön. Hän toimii yhtiön johtoryhmän jäsenenä raportoiden toimitusjohtajalle. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimintaympäristöä ovat pienet kunnat, ja yhtiö toimii laajasti asiakkaidensa teknisenä asiantuntijana. Rakennuttamishankkeita on vuosittain noin 60 – 80 kappaletta. Resurssit ovat rajalliset, joten hankkeita ja kiinteistöomaisuutta on tarkasteltava koko elinkaari huomioiden. Lisäksi JSP:n toiminta-ajatukseen kuuluu, että yhdellä paikkakunnalla opittua hyödynnetään myös toisaalla, eiväthän kuntien tekniset toimialat kilpaile keskenään.

Olemme iloisia saadessamme Antin mukaan luomaan pienten kuntien tulevaisuutta ja ennen kaikkea kulttuuria, jossa huomenna tehdään pikkuisen paremmin kuin tänään. Tehtävä edellyttää joukkuepeliä sekä näkemystä uusien toimintamallien ja teknologioiden hyödyntämisestä. Uskon, että Antilla on tähän paljon annettavaa. Lisäksi Antilla on vahva ja analyyttinen ymmärrys kiinteistöjen olosuhdehallinnasta ja elinkaariajattelusta.

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen | Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Antti Hulkkonen aloittaa teknisen johtajan tehtävässään 15.1.2024

Lisätietoja:
Antti Hulkkonen, p. 044 417 5205
Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen, p. 044 417 5243

Järvi-Saimaan Palvelut Oy on Juvan, Rantasalmen, Sulkavan, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kuntien sekä Eloisan omistama palveluyhtiö. Toimialojamme ovat ateriapalvelut, puhtauspalvelut, kiinteistönhoito, rakennuttaminen, kuntatekniikka, liikuntapalvelut, vesihuolto ja maankäyttö. Työllistämme n. 200 henkilöä ja liikevaihtomme vuonna 2023 on noin 15 miljoonaa euroa.