Kiinteistöhoidon esimiehenä työskentelevä Antti Seppänen aloittaa 1.10.2023 JSP:n infrapäällikkönä. Hän vastaa katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien toiminnasta sekä vesihuollon kunnossapidosta ja päivystys 24/7 toiminnasta yhteistyössä paikkakuntien teknisten tiimien kanssa.

Infrapäällikkö vesitiimin esihenkilöksi

Antti on työskennellyt Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n palveluksessa kesästä 2017 alkaen kiinteistöhoidon esimiehenä Sulkavalla. Työpiste tulee jatkossakin sijaitsemaan Sulkavalla, mutta liikkuminen muille paikkakunnille lisääntyy. Loppuvuosi 2023 on siirtymäaikaa, jolloin Antti hoitaa osin vielä nykyistä tehtäväänsä. Infrapäällikkö toimii tiivisti yhteistyössä vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalaisen, vesihuollon projektipäällikkö Jouni Heikkisen sekä vesihuoltomestari Jarmo Viidan kanssa. Jatkossa hän toimii myös yhtiön vesitiimin esihenkilönä.

Siirtyminen työskentelemään infran ja vesihuollon puolelle tuo tullessaan sopivasti uusia haasteita. Jatkossa toiminta- alueeni tulee laajenemaan koko yhtiön alueelle, ja tutustuminen uusiin tehtäviin on ollut käynnissä. Loppuvuosi tulee olemaan siirtymäaikaa, mutta vanhan työn ohessa aloitetaan uusia asioita viemään sovitusti eteenpäin.

Infrapäällikkö Antti Seppänen | Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Veden ja infran vahvistaminen

Uusi infrapäällikön rooli liittyy vesi&infra toimintojen vahvistamiseen yhtiön strategian mukaan. Infrapäällikön roolissa korostuu vesi- ja infra kokonaisuuden aikataulun, organisoinnin ja resursoinnin suunnittelussa ja ohjaamisessa. Meneillään ja suunnitteilla on historiallisen suuria laitosinvestointeja ja lisäksi esimerkiksi Rantasalmella kunta on hyväksynyt ehdollisesti liiketoimintakaupan, jolla Mustalahti-Porosalmi VOK siirtyisi kunnan vesi- ja viemärilaitoksen vastuulle. Vastaavia tarpeita ja kyselyjä on ilmennyt muuallakin. Vesi- ja katuverkostojen kehittämisellä, saneerauksella, hoidolla ja tietojärjestelmillä on luontaista synergiaa.

Vesi ja infra toimii jatkossakin tiiviissä yhteistyössä kiinteistönhoidon kanssa. Tämä on linjassa JSP:n strategian kanssa, jossa samalla kehitetään erityisosaamisia säilyttäen yhteistyö yli paikkakunta ja toimialuerajojen. Infrapäällikön keskeisenä tehtävänä on edistää kumppanuuksia ja yhteistyötä paikallisten maansiirto- ja koneyrittäjien kanssa.