Kestävä ja vaikuttava kuntatekniikan palvelumalli-hankkeen yhtenä osa-alueena on kehittää kuntien palveluita kysymällä palautetta kuntalaisilta. Järvi-Saimaan palvelut on tehnyt asiakastyytyväisyyskyselyitä Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla nyt muutaman vuoden ajan. Kyselyn tulokset on käyty toiminnoittain läpi ja tuloksia on käytetty aktiivisesti toiminnan kehittämisessä. Kyselyt on tehty Microsoft Forms-alustalla, jossa kyselyn sisällön luominen on kätevää. Vastaaja saa linkin kyselyyn, minkä kautta vastaaminen on helppoa.

 

Hankkeen myötä kyselyitä on laajennettu eri osa-alueille. Mäntyharjulla pilotoitiin kokonaan uudenlaista asiakastyytyväisyyskyselyä ja sillä saatiin yli 100 vastausta kuntalaisilta. Kyselyssä kysyttiin kuntalaisten kokemuksia kuntatekniikan palveluista, kuten ruokapalvelut, puhtauspalvelut, tekninen toimi, kaavoitus, kiinteistönhoito. Vastauksissa tuli paljon kehuja, mutta myös paljon todella hyviä kehityskohteita tulevaisuudessa eteenpäin vietäväksi.

Juvalla pilotoitiin ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyä, koska koulun muutto Kampukselle oli herättänyt kuntalaisten keskuudessa paljon keskustelua eri foorumeilla ruoan laadusta ja riittävyydestä. Koululaiset pääsivät kyselyyn älylaitteilla QR-koodin avulla. Vastausten antaminen oli nopeaa ja niitä saatiinkin paljon, kahdessa kyselyssä lähes 900kpl. Tuloksista nousi useita hyviä kehittämiskohteita ja ideoita ruokalistoille tulevaisuutta varten. Toisaalta saimme todeta, että useita tyytyväisiäkin kouluruokailijoita asiakkaistamme löytyy. Sama kysely aiotaan toteuttaa uudelleen keväällä ja innolla odotamme ovatko tulokset parantuneet. Hankkeen tavoitteena on jatkaa pilotointia myös muissa kunnissa ensi vuonna ja tehdä asiakastyytyväisyyskyselyt ruokapalveluissa myös Rantasalmella ja Sulkavalla.

 

 

Järvi-Saimaan palveluissa otettiin keväällä 2021 käyttöön myös avoimen palautteen kanava, jossa palautetta voi antaa vuorokauden ja vuoden ympäri, ei pelkästään keväällä varsinaisen kyselyn aikana. Nyt jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin. Tavoitteena meillä on jatkuvasti kehittää toimivia palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeita.