Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ja Järvi-Saimaan Palvelut oy ovat sopineet lisäyksistä osapuolten väliseen toistaiseksi voimassa olevaan palvelusopimukseen. Uusina osa-alueina Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottaa Essotelle vanhuspalveluiden tukitöitä Juvakodilla sekä Tirrolantien ryhmäkodilla. Lisäksi Juvan hyvinvointikeskuksella palvelua lisätään vuodeosastojen potilasruokailuihin liittyen.

’’Yhteistyötä näillä molemmilla osa-alueilla kokeiltiin korovirustilanteeseen liittyen. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:llä vapautui tilapäisesti työvoimaa toisaalta ja sitä ohjattiin joustavasti Essoten käyttöön. Kokemukset olivat hyviä ja molemmin puolin heräsi ajatus käytännön jatkamisesta myös normaaliolosuhteissa. Hoiva-avustaminen sekä potilasruokaluissa avustaminen soveltuvat hyvin meidän toimintakulttuuriimme.’’
- Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n puhtauspalvelupäällikkö Marita Penttinen

Vanhuspalveluiden tukityöt tarkoittavat esimerkiksi pyykkihuoltoa, ruokavaunujen käsittelyä sekä astioiden pesua. Tehtävään koulutettavat hoiva-avustajat tekevät siis pääsääntöisesti avustavia tehtäviä, jotta hoitajat voivat keskittyä enemmän varsinaiseen hoivatyöhön. Hoiva-avustajan tehtävänkuva muokkautuu joustavasti yksikön toiminnan tarpeiden mukaisesti. Juvakodille sekä Tirrolantien ryhmäkodille varataan alkuvaiheessa kaksi henkilöä maanantai-sunnuntai päivävuoroon, mikä tarkoittaa yhteensä noin kolmen henkilön lisäystä Järvi-Saimaan Palveluille viikonloput, lomat ja sijaisuudet huomioiden.

Juvan hyvinvointikeskukselle Järvi-Saimaan Palvelut varaa puolestaan lisäresursseja vuodeosastojen ruokajärjestelyihin. Käytännössä uudet tehtävät suunnitellaan osaksi nykyisen puhtauspalvelutiimin työnkiertoa ja tiimiä vahvistetaan kahdella henkilöllä.

’’Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa olemme tehneet jo pidemmän aikaa hyvää yhteistyötä. Siivouspalveluissa sekä Essotella että JSP:llä on mm. käytännössä samat ohjelmat siivoustyön mitoitukseen ja laaduntarkkailuun (INSTA 800/:2010). Siivouspalvelutehtävät ovat muutoksessa ja tehtävänkuvia muokataan organisaation tarpeeseen. JSP:llä on organisaationa osaamista tukitehtävien hallinnassa ja sen työvoima on sitoutunutta ja osaavaa. Tämä uusi osa-alue on hyvä jatkumo aikaisemmalle yhteistyölle.’’
- Essoten ravinto- ja siivouspäällikkö Marjukka Hokkanen

Lisätietoja:
Marita Penttinen, puhtauspalvelupäällikkö, Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Marjukka Hokkanen, ravinto- ja siivouspäällikkö / siivouspalvelut, Essote
Marjo Räsänen, palvelupäällikkö / palveluasuminen, Essote