Ensitiedotteessa 16.8.2021 klo 14:45 SOSTERIn terveydensuojeluviranomainen antoi talousveden keittokehotuksen Juvan jakeluverkoston alueelle. Vedenjakelussa on todettu pieni määrä enterokokkeja. Myöhemmin iltapäivällä 16.8. ja aamulla 17.8. tiedotetta päivitettiin varavedenjakelujärjestelyjen osalta.

Enterokokkeja todettiin 12.8.2021 otetuista verkostonäytteistä. Tulokset valmistuivat 16.8.2021. Näytteenottopaikkoja oli 7 kpl, joista kahdessa näytepisteessä havaittiin pieni määrä suolistoperäisiä enterokokkeja. Enterokokit voivat aiheuttaa tyypillisesti vatsaoireita.

Heinäkuun lopussa otetuissa verkostonäytteissä heterotrofisten pesäkkeiden lukumäärä oli lievästi koholla. Heterotrofinen pesäkeluku kuvaa talousveden hygieenistä laatua. Heinäkuun lopun kierroksella ei havaittu talousveden mikrobiologisessa laadussa muita poikkeamia ja talousvesi täytti laatuvaatimukset.

Toimenpiteet talousveden laadun turvaamiseksi käynnistettiin 16.8.2021:

Sosterin terveydensuojeluviranomainen antoi veden keittokehotuksen Juvan jakeluverkoston alueelle ensitiedotteen yhteydessä. Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Vesi on tämän jälkeen jäähdyttyään käyttökelpoista. Veden kiehauttaminen kahvin- tai vedenkeittimellä ei riitä. Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, vain hampaat on syytä pestä keitetyllä vedellä. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Vesijohtoverkoston klooraus käynnistyi 16.8.2021 iltapäivällä, jonka jälkeen alkoi myös kloorauspitoisuuden seuranta. Kloori tuhoaa vedestä haitalliset bakteerit. Kloorauksen aikana vedessä tuntuu kloorin hajua ja makua, mutta klooripitoisuus on kuitenkin niin matala, ettei se aiheuta terveyshaittaa. Lisäksi käynnissä on toimenpiteitä veden vaihtuvuuden lisäämiseksi. Toimenpiteiden vuoksi vesijohtoverkostosta saattaa irrota sakkaa. Mikäli veden värissä on sameutta, niin vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolen.

Varavedenjakelupisteet perustettiin 16.8. Juvan laavukylään (Hiihtäjäntie 4), Hyvinvointikeskukselle ja ABC:lle. Nämä ovat kaikille avoimia, mutta suosituksena on, että kotitaloudet käyttävät mahdollisuuksien mukaan keitettyä ja jäähdytettyä hanavettä. Veden normaali kulutus edesauttaa klooraustoimenpiteiden onnistumista.

Suuria julkisia ja yksityisiä vedenkäyttäjiä kuten terveyskeskuksia, hoivakoteja, kouluja, ravintoloita ja yrityksiä ohjeistetaan suoraan ja toteutetaan yhdessä varavedenjakelua. Maidontuotantotilojen lypsyjärjestelmien ja tuotantoastioiden pesuun ei tule käyttää verkostovettä sellaisenaan.

Paluu kokonaan normaaliin tilanteeseen edellyttää kolmea peräkkäistä puhdasta näytekierrosta sekä jatkoseurantaa.

Häiriötilanteen hoidossa tukeudutaan Juvan vesi- ja viemärilaitoksen ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n resurssien ohella alueen yrityksiin sekä esimerkiksi naapurikuntiin.

Lisätietoja antaa:

Laitoksen ylläpitäjä: Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

Terveydensuojeluviranomainen: Sosteri
Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos: Juvan kunta
Tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209