Kuunsillan ja vihreän talon rakennusten purku-urakka on täydessä vauhdissa Juvalla. Työmaa on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Purku-urakka kilpailutettiin Cloudia pienhankintajärjestelmässä, jossa määräaikaan mennessä oli jättänyt yksitoista urakoitsijaa. Juvan tekninen lautakunta valitsi halvimman hinnan perusteella urakoitsijaksi Fortum Waste Solutions Oy. Juvalla ollaan varautunut palveluasuntopaikkojen lisäämiseen. Palveluasumisyksikön sijainniksi on valikoitunut paikka, jossa on Kuunsillan käytöstä poistettu rakennus.

Kiinteistöjen purkamisessa kiinnitetään huomiota purkujätteiden lajitteluun. Kaikki uudelleenkäyttö- ja kierrätyskelpoinen materiaali pyritään saamaan uusiokäyttöön. Purettavat betoni-, kevytbetoni ja tiilirakenteet pulveroidaan maanrakennus materiaaliksi olettaen, että kiviaines on mara kelpoista. Puu kierrätetään energiaksi. Raudat viedään metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Lasit kierrätetään lasiteollisuuteen raaka-aineeksi.

Tässä kohteessa laskennallinen hyötykäyttöosuus on 82 – 92 %.