Luottamus tarkoittaa tunnetta, että työkaveriin voi luottaa ja
hän tarkoittaa hyvää. Meillä JSP:ssä luottamus näkyi henkilöstökyselyssä monin tavoin. Meillä on toisia tukeva yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki. Mukavat työkaverit arvostavassa, avoimessa ja aidosti työntekijöistä välittävässä työilmapiirissä nousivat myös kyselyssä esille. Työmotivaatio, osaavat ja innostuneet työntekijät JSP:ssä kertovat luottamuksesta. Työ meillä koetaan itsenäiseksi ja vapaaksi – tämä ei mahdollistuisi ilman luottamusta.

Kehitys- ja henkilöstöpäällikkömme Jenni Rytkönen on käynyt kesän ja syksyn aikana tiimipalavereissa tapaamassa työntekijöitämme toimipisteissä.

Olemme keskustelleet yhdessä paljon yhteishengestä – miten hyvää henkeä kehitetään ja pidetään yllä. Muistatte varmasti esittelystäni Tommy Hellstenin sitaatin: ”Me ihmiset emme koskaan tee virheitä. Me vain koemme asioita, joista voimme oppia. Uudestaan ja uudestaan.” 

Kehitys- ja henkilöstöpäällikkö Jenni Rytkönen

Työssä luottamus syntyy työn tuomasta tunteesta, että minä osaan tehdä asioita hyvin ja minulle annetaan oppimiseen mahdollisuus. Oppiminen on myös yhdessä tekemistä työkavereiden kanssa arjen työtehtävissä ja siihen tarvitaan luottamusta. Luottamusta itseen, mutta myös työkaveriin. Kokemalla ja tekemällä yhdessä synnytämme luottamusta, joka kasvattaa lisää motivaatiota ja halua oppia uusia asioita työssä.

Luottamus pitää työyhteisön koossa ja parantaa ilmapiiriä. Se syntyy arkisissa kohtaamisissa toistemme kanssa. Me jokainen haluamme olla luottamuksen arvioisia ja annamme parhaamme työssä. Luottamus on kuin liima, joka pitää meitä työyhteisössä kiinni. Tiipalavereissa vieraillessani huomasin, että meillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri. Se näkyi myös luottamuksena yritykseen, että meillä jokaisella on työpaikka ja työtä huomenna, ensi vuonna ja tulevaisuudessa. JSP tunnetaan luottamuksellisena kumppanina kunnissa ja meidän kanssa yhteistyötä tekevissä tahoissa.

Nykyteknologia on mahdollistanut ja muuttanut työtä osittain etätyöksi ja myös sähköiset välineet tuovat oman näkökulman. Aika kohtaamiselle ja rupattelulle kasvokkain on edelleen tärkeää, se synnyttää luottamusta.

Kiitos vahvistaa luottamusta, keskustelu korjaa luottamusta ja avoimuus maksaa itsensä takaisin lisäämällä luottamusta. Jos uskallat olla työssäsi rohkea ja panna itsesi peliin, saat takaisin myös toisilta. Osansa voi tehdä olemalla itse luottamuksen arvoinen, siis hoitamalla työnsä, toimimalla pelisääntöjen mukaan ja olemalla avoin ja reilu työkavereita ja esimiestä kohtaan.

Mistä kiitit työkaveria viimeksi? ”Kiitos, hoidit tämän hyvin.” tai ”Kiitos, oli kiva tehdä tämä työ kanssasi.” Pienillä sanoilla ja teoilla on meille suuri merkitys.

''Luottamus onkin meidän jokaisen vastuulla ja se on vastavuoroista, joten laitetaanko hyvä kiertämään''