Yhteistyön lisäämistä ja etätyötapojen mahdollisuuksista innostumista.

Vuonna 2020 maankäytön tiimi tuotti kaavoituksen ja aluekehittämisen asiantuntijapalveluja omistajakunnilleen sekä muille kunta-asiakkaille ja yksityisille maanomistajille Etelä-Savon alueella.

Käynnistimme vuoden 2020 aikana kaikkien omistajakuntien Sulkavan, Rantasalmen ja Juvan kanssa säännölliset, noin kerran kuukaudessa toteutuvat Kaavoitus-palaverit. Käytännössä palaverit toteutettiin Teams-etäyhteydellä osin Korona-pandemian vuoksi. Mutta samalla havaittiin, kuinka etätyöskentely on varsin mahdollista, tehokasta ja yhteiseen toimintaympäristöön soveltuvaa. Säännölliset palaverit ovat lisänneet tiedonkulkua sekä vuorovaikutusta maankäytön ja omistajakuntien kaavoituksesta ja kunnan kehittämisestä vastaavien toimijoiden kesken. Kaavoittajien tietokoneiden soveltuvuus työn tekoon tarkistettiin ja vakiintuneen etätyön tekemisen edellytyksenä olevien nettiyhteyksien toimivuutta parannettiin. Yhtiön käyttöönottaman Office365 tuomiin mahdollisuuksiin tartuttiin ennakkoluulottomasti.

Kaavoitusinsinööri Arkko osallistui syksyn ajan Ympäristöministeriön asema- ja yleiskaavojen tietomallin sparraustyöryhmään osana valtakunnallista RYHTIhanketta. Samaiseen hankkeeseen liittyen käynnistyi Etelä-Savon ELY-keskuksen KaavaDigi – hanke, johon olemme kertoneet oman toiminta-alueen nykytilanteesta.

Omistajakunnissa Rantasalmella ja Sulkavalla tehtävää kaavojen digitaalistamistyötä jatkettiin vuoden 2020 aikana valmistelemalla uusia aineistoja WebGIS-karttajulkaisupalveluun. Joulukuussa päästiin harjoittelemaan WebGIS-karttajulkaisun aineistojen päivittämistä ja ylläpitoa.

Tärkeimmät hankkeet kunnittain

Rantasalmella on valmisteltu Aurinkorannan asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on osoittaa pientaloasumista järvimaisemaan tukeutuen sekä varmistaa kevyenliikenteen verkoston jatkuvuutta. Hankkeen erityispiirteenä on tuottaa vaihtoehtoisia asumisen ratkaisuja yhteisöllisen asumisen sekä ns. minitalokonseptin keinoin.

Toisena tärkeänä hankkeena tuotimme Rantasalmen kunnalle Poikkitien ja lähialueen liikennetarkastelua. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja Poikkitien liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä arvioida asemakaavamuutostarvetta Poikkitien ympäristössä sekä hieman laajemmin.

Haukiveden-Haapaselän rantaosayleiskaavan v.2017–2019 tarkistaminen saatiin päätökseen, kun kunnanvaltuuston hyväksymispäätös sai lainvoiman tammikuussa 2020. Jatkoksi Haukivedelle valmisteltiin kaksi ranta-asemakaavan kumoamista Tulilahteen ja Jauhekiveen.

Juvalla käynnistyi syksyllä kaksivuotinen Keskustan kehittämishanke, johon osallistuimme tuottamalla monipuolista maankäytönsuunnittelun aineistoa tukemaan keskustan elinvoimaistamisen tavoitteita. Juvan kunnassa v. 2015 kesken jääneen Vehmaan matkailualueen asemakaavamuutosprosessin jatkamisen vaihtoehtoja on tutkittu ja alueen kehittämisen tavoitteiden tarkistamista on pohdittu yhdessä Juvan kunnan ja Vehmaalla käynnissä olevien hankkeiden edustajien kanssa. Kotijärven yleiskaavaan tehtiin kaavamuutos maanomistajan pyynnöstä.

Sulkavalla käynnistettiin kolme rantaosayleiskaavaa: Kyrsyän rantaosayleiskaava, Partalansaaren rantaosayleiskaavan muutos sekä Saimaan ja Siikajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus. Näihin kaavaprosesseihin liittyen teetettiin taustaselvityksiä, kaavoittajat tekivät maastotöitä ja kaavojen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä kesän 2020 aikana.

Sulkavan kirkonkylässä tutkittiin mahdollisuutta ABC-kylmäaseman sijoittamista ”Halpalinnan” asemakaavamuutosprosessilla ja osallistuimme koirapuiston sijoittamisen suunnitteluun ja rakennusluvan hakemisessa avustamiseen.