Mäntyharjun kunta ja Rantasalmen kunta allekirjoittivat 10.5.2021 sopimuksen, jolla Mäntyharjun kunta ostaa yhden (1) kpl Järvi-Saimaan Palvelut (JSP) Oy:n osakkeen Rantasalmen kunnalta. Samalla Mäntyharjun kunta liittyy Järvi-Saimaan Palveluiden osakassopimukseen liittymisasiakirjalla. Mäntyharjun liittymisen myötä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n osakkaat ovat Juvan kunta (44 osaketta), Rantasalmen kunta (31 osaketta), Sulkavan kunta (23 osaketta), Mäntyharjun kunta (1 osake) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote (1 osake).

Vähenevien resurssien myötä pienten kuntien välinen yhteistyö korostuu entisestään. Nyt solmittu kumppanuus synnyttää meille uutta toimintamallia perinteiseen kuntaorganisaatioon.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Kuvassa vasemmalta: Mäntyharjun vs. hallinto- ja talousjohtaja Maija Penttilä, Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen, Järvi-Saimaan Palvelut Oy hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen, Järvi-Saimaan Palvelut Oy toimitusjohtaja Jyri Eskelinen, Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää.

Tulevaisuuden muutoksiin on hyvä valmistautua yhdessä ennemmin kuin yksin.

Mäntyharjun tekninen johtaja Lasse Kurvinen.

Samalla Mäntyharjun kunta ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy allekirjoittivat kumppanuussopimuksen tuotettavista palveluista. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on edesauttaa Mäntyharjun teknisen toimialan kehityksessä. Tavoitteena on tehokkaat ja taloudelliset toimintamallit, asiantuntija- ja operatiivinen yhteistyö sekä palvelutuotannon kehittäminen. Lisäksi osapuolet kehittävät yhdessä toimintamalleja kumppanuussopimuksen piirissä ja omaksuvat toisiltaan parhaita käytäntöjä. Kumppanuuteen liittyvät tavoitteet ja kulloinkin voimassa olevat palvelut vahvistetaan kausittain. Alkuvaiheessa kumppanuussopimuksen piiriin kuuluu olennaisena osana ylläpitopäällikköpalvelu ja esimerkiksi tietojärjestelmäyhteistyötä.

Yhteistyö ja kumppanuus JSP:n kanssa on vain parantunut vuosien varrella ja on hienoa, että kiinnostus on herännyt myös muissa kunnissa. Yhteistyön tulee aina hyödyttää kaikkia osapuolia ja uskon, että laajentuminen antaa kaikille jotain uutta.

Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kaltaiselle tukipalveluyhtiölle on selkeästi tilausta nyt ja tulevaisuudessa.  Tämä kustannustehokkaaksi muotoiltu malli sopii erinomaisesti myös uusien hyvinvointialueiden tukipalveluiden tuottamiseen.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen.

Nyt tehtyä järjestelyä on valmisteltu syksystä 2020 lähtien. Yhteistyömahdollisuuksista keskusteltiin Mäntyharjun teknisessä lautakunnassa marraskuussa 2020 ja kumppanuusmalli esiteltiin lautakunnalle maaliskuussa 2021. Tämän jälkeen asiaa käsittelivät vielä Mäntyharjun kunnanhallitus, Rantasalmen kunnanhallitus sekä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n yhtiökokous.

Olen todella innoissani Mäntyharju-kumppanuudesta! Kumppanuusmallissa päätösvalta säilyy kunnassa, mutta hommia tehdään yhdessä. Tekniikka tarjoaa paljon mahdollisuuksia, eikä pyörää ei tarvitse keksiä joka kunnassa uudelleen.”

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jyri Eskelinen.

Lisätiedot:

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen
p. 040 7797 747   

Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää 
p. 040 501 9831 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy 
Hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen 
p. 050 349 1353    

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen
p. 044 417 5243