Järvi-Saimaan Palvelut Oy havaitsi perjantaina 5.2.2021, että Sulkavan jätevedenpuhdistamolle tulee vähemmän jätevettä kuin normaalisti. Mahdollisen vuodon etsintä aloitettiin perjantaina ja etsintöjä jatkettiin viikonlopun yli.

Maanantaina 8.2. noin klo 9 havaittiin mekaaninen tukos jätevedenpumppaamolla Alanteentie 13 lähistöllä. Tukos avattiin, jonka jälkeen virtaus puhdistamolle palautui normaaliksi.

Tämän hetken käsityksen mukaan jätevettä on vuotanut vesistöön, kulkeutumisreittiä selvitetään.

Tiistaina 9.2. klo 8 järjestettiin yhteinen tilannepalaveri ELY, Sulkavan kunta, Sulkavan Palvelut ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja sovittiin jatkotoimenpiteet.

Näytteenottoa tehdään tänään 9.2. ja asiasta tiedotetaan lisää, kun näytteet ovat valmistuneet.

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista havainnoista.

Lisätiedot ja ilmoitukset havainnoista:
vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen
p. 044 417 5272