Rantasalmella ja Sulkavalla päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelmaa – Ilmianna ongelmat, turvattomat paikat ja läheltä piti -tilanteet.

Savonlinnan seudun kunnissa on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä alueen kunnat (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava), Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenneturva, Itä-Suomen poliisilaitos ja Etelä-Savon pelastuslaitos. Myös Järvi-Saimaan Palvelut Oy osallistuu liikenneturvallisuustyöryhmässä suunnitelmien laadintaan. Liikenneturvallisuussuunnitelmien tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Savonlinnan seudulla.

Asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kokemuksilla ja mielipiteillä suuri merkitys

Asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien näkemyksiä kehittämistarpeista kerätään huhti-toukokuun aikana karttapohjaisella liikenneturvallisuuskyselyllä. Kyselyyn voi vastata 29.4.–31.5.2024 välisenä aikana.

Vastaa kyselyyn

Kyselyn vastaukset käydään läpi hankkeen ohjausryhmässä ja tuloksista tiedotetaan kesän korvilla. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö valmistuu alkuvuodesta 2025.

Lisätietoja

Rantasalmen kunta, Mauri Ruuskanen, mauri.ruuskanen@rantasalmi.fi
Sulkavan kunta, Asta Veikkanen, asta.veikkanen@sulkava.fi

Huolehdimme Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla kaavoitettujen teiden, puistojen, leikkipaikkojen, torien ja yleisten alueiden hoidosta ja korjauksista. Pidämme huolta, että kaavoitetut tiet ja yhteiset alueet ovat turvallisia, siistejä ja viihtyisiä käyttää. Huolehdimme ympärivuotisesti kaavateiden yleisestä siisteydestä, katuvalaistusten toimivuudesta, huoltokorjauksista sekä ylläpidosta. Vastaamme asfalttipaikkausten tekemisistä sekä liikennemerkkien puhtaanapidosta, uusimisista ja lisäyksistä.