22.6.2022 havaittiin yksittäiseen kiinteistöön liittyvä jätevesipäästö Kuumienkivien alueella. Vuodon syyksi paljastui asennusvirhe kiinteistön viemäriliittymässä. Tämän seurauksena jätevedet päätyivät hulevesiviemärin kautta vesistöön.

Viemärin asennus korjattiin 23.6. Samalla hulevesiviemäri pestiin jäteveden likaamalta osuudelta. Alueen jätevesi- ja hulevesiviemärit tarkastettiin kuvaamalla 29.6.

Jätevesien purkupaikalta ja vesistöpisteistä 27.6 kerättyjen näytteiden perusteella jätevesivaikutusta oli havaittavissa hulevesiviemärin purkuojasta. Vesistöpisteillä jätevesivaikutusta ei todettu. Tutkimusten perusteella vesistön virkistyskäytölle ei ole rajoituksia.

Vesistön tarkkailua jatketaan viemärilaitoksen toimesta, jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyvänä velvoitetarkkailuna.