Kiitä puhtausalan ammattilaista!

Puhtauspalvelut tekevät viihtyisän, puhtaan ja terveellisen toiminta- ja elinympäristön. Säännöllisellä siivouksella vaikutetaan hengitettävän sisäilman laatuun, pidennetään kiinteistöjen elinkaarta sekä edistetään työ- ja paloturvallisuutta.

Meille on tärkeää pitää huolta myös ympäröivästä luonnosta ja siksi käytämme mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia työmenetelmiä ja puhdistusaineita.

Miksi siivous ja sen tuoma puhtaus on niin tärkeää?

  • Puhtaat tilat ovat viihtyisät
  • Infektiotaudit eivät leviä niin nopeasti
  • Sairaalat ja terveyskeskukset eivät voi toimia ilman puhtauspalveluita
  • Puhtauspalvelut tekevät sisäilmasta terveellisen ja puhtaan
  • Siistit toimitilat parantavat kiinteistön turvallisuutta