Lisätietoa koskien tiedotetta 29.4.2022

 

3.5. otettujen näytteiden perusteella sekä pumppaamon lähiojissa, että rantavedessä, on edelleen todettavissa jätevesivaikutusta. Vesinäytteiden mikrobitasoissa on kuitenkin havaittavissa laskua.

 Näytteenottoa on jatkettu 17.5. Näytteet kerättiin päästöpaikkaa lähinnä olevista ojista ja rantavedestä, sekä neljästä muusta vesistöpisteestä. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.

 Jätevesipäästön vaikutuksia pyritään vähentämään poistamalla vesiä tapahtumapaikan ojista. Lisäksi näytteenottoa jatketaan säännöllisenä, ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Terveydensuojeluviranomainen arvioi tilannetta muun muassa uimarannan käytön osalta.

Rantasalmen kunta
Vesi- ja viemärilaitos

Lisätietoja

Harri Korhonen
Hallintopäällikkö
harri.korhonen@rantasalmi.fi
040 733 5670

Anne Ruotsalainen
Käyttöinsinööri
anne.ruotsalainen@jarvisaimaanpalvelut.fi
050 400 8011