Kulmatien luona sijaitsevalla jätevedenpumppaamolla oli toimintahäiriö 5.4.2022 – 13.4.2022. Vian seurauksena osa jätevesivirtaamasta pääsi pumppaamon ja rannan väliseen maaperään ja ojiin. Määrä on vaikea arvioida, koska maaperä on näin kevään aikaan muutoinkin veden kyllästämä. Näytteet ojista ja vesistöstä otettiin torstaina 21.4, kun reitti maaperään ilmeni. Näytteenottoa jatkettiin maanantaina 25.4.

Ensimmäisen näytteenoton tulokset saatiin to 28.4. Pumppaamon ja rannan välisistä ojista otetuissa näytteissä oli havaittavissa jätevesien vaikutusta, mm. veden mikrobiologisessa laadussa. Tämän hetkisen arvion, ja tutkimustulosten mukaan jätevettä ei ole päätynyt suoraan järviveteen.

Vaikutusten rajaamiseksi maastoon kertyvää vettä on poistettu sekä lähimmästä ojasta, että pumppaamon yhteydessä olleesta kaivorakenteesta. Näytteenottoa jatketaan vesistöpisteistä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.

Jätevedenpumppaamolla on tehty muutos varakäyttöjärjestelmään, joten vastaavaa tilannetta pumppaamolla ei pääse syntymään.

Asiasta tiedotetaan välittömästi lisää, kun häiriön vaikutukset ovat tarkemmat.

Rantasalmen kunta
Vesi- ja viemärilaitos

Lisätietoja

Harri Korhonen
Hallintopäällikkö
harri.korhonen@rantasalmi.fi
040 733 5670

Anne Ruotsalainen
Käyttöinsinööri
anne.ruotsalainen@jarvisaimaanpalvelut.fi
050 400 8011