Rantasalmen jätevedenpuhdistamolla tehdään huolto- ja korjaustoimenpiteitä 26.11 – 1.12.2024 välisenä aikana.

Osa laitoksen altaista joudutaan ohittamaan toimenpiteiden ajaksi. Tällöin puhdistusprosessilla ei saavuteta normaalia puhdistustehoa. Purkuvesistöstä otetaan ylimääräiset vesistönäytteet mahdollisten vaikutusten arvioimiseksi. Mikäli tarvetta ilmenee, jatketaan ja laajennetaan näytteenottoa. Puhdistamon alueella on edellä mainittuna aikana normaalia enemmän liikennöintiä raskaalla kalustolla.

Lisätietoja:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen
anne.ruotsalainen@jarvisaimaanpalvelut.fi
Puh. 050 400 8011