Juvan Ylämaan ja Taipaleen alueilla voi ilmetä sameutta vedessä, jakeluverkossa tehtyjen muutostöiden vuoksi. Töistä johtuen verkostossa on voinut tapahtua paineenvaihtelua, mikä irrottaa sakkaa putkistosta.

Mikäli vedessä on havaittavissa sameutta, pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Veden laatu kannattaa tarkistaa myös ennen pyykinpesua.

Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.