Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
14.9.2020 klo 10:00

Talousveden käyttö on kuitenkin turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa on Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Terveydensuojeluviranomaisen ottamassa yhdessä vesinäytteessä PAH-pitoisuudet olivat suurempia, kuin niiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

PAH-yhdisteitä tutkitaan säännöllisesti eikä vedenottamolla tai muualla vesijohtoverkostossa ole havaittu PAH-yhdisteitä.

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle vesijohtoverkostossa on aloitettu ja asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 18.9. klo 13.00.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia seurataan jatkossa tehostetusti. Tiedot tehostetun seurannan tuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Mika Merinen, terveystarkastaja
p. 0400 252 867
mika.merinen@sosteri.fi