Tiedote 2
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
18.9.2020 klo 13:00

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Näytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole enää havaittu. Tiedot tehostetun seurannan valmistuneista tuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla perjantaina 18.9.2020. Seuraava näytteenotto on viikolla 39.

Vesijohtoverkostossa on aloitettu huoltotyöt sekä laajat selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa.  Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla.

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 25.9. klo 13.00.

 

Lisätietoja:
Mika Merinen, terveystarkastaja
p. 0400 252 867
mika.merinen@sosteri.fi

Liitteet:
Testausseloste 2020-22462 10.9.2020
Testausseloste 2020-22837 15.9.2020
Testausseloste 2020-22961 17.9.2020