Viemärilaitoksen toiminnassa oli Sulkavalla tunteja kestänyt häiriötilanne, joka käynnistyi myöhäisillalla 24.4.2024.

Tilanne havaittiin, kun pääjätevedenpumppaamolta tuli hälytys klo 22:44. Järvi-Saimaan Palveluiden päivystäjä aloitti tilanteen selvittämisen ja havaitsi, että pumppaamolla sekä lähialueen tarkastuskaivoissa oli tulvatilanne. Paikalle hälytettiin imuautoja, jotta pumppaamon tilannetta pääsisi tutkimaan ja estettäisiin kiinteistöille sekä ympäristölle aiheutuvat vahingot. Myös pelastuslaitosta tiedotettiin asiasta.

Kun jäteveden pinnat saatiin lopulta riittävän alas, ilmeni pumppaamon tuloyhteydessä massiivinen tukos. Tukos saatiin poistettua ja aamuyöstä pumppaamon toiminta palautui normaaliksi.

Viemäriverkkoon päätyi lumen sulamisaikaan ylimääräistä vettä maastosta, joka aiheutti osaltaan tulvatilanteen nopean synnyn viemärissä, kun tukos esti pumppaamon normaalin toiminnan. Tukos on todennäköisesti ollut alun perin muualla viemäriverkostossa ja lähtenyt liikkeelle, kun paine viemärissä on kasvanut riittävän suureksi. Vesistöön pääsi vuotamaan jätevettä ylivuotoreitin kautta, kun viemärin kapasiteetti ylittyi. Vesistöön päätyneen jäteveden määrästä ei ole tässä vaiheessa arviota. Sulamisvesien vuoksi, vesistöön päätynyt vesi on normaalia jätevettä laimeampaa.

Talousveden jakelussa tai laadussa ei ollut missään vaiheessa häiriöitä.

Viranomaisille on tiedotettu ympäristöön aiheutuneesta jätevesipäästöstä ja jatkotoimista sovitaan asianosaisten tahojen kanssa. Tilanteen yksityiskohtia selvitetään edelleen. Lopullinen tilannekuva tiedotetaan Sulkavan kunnan ja Järvi-Saimaan Palveluiden kotisivuilla myöhempänä ajankohtana.

Akuutista tilanteesta tiedotettiin aiemmin häiriötiedotteella Sulkavan kunnan sekä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n verkkosivuilla. Lisäksi 25.4. tiedotettiin paikallismediaa aiheesta.

Kiitämme omaa henkilökuntaamme, sekä yhteistyötahoja erinomaisesta tilanteen hoidosta.


Päivitys 2.5.2024 klo 14:00

Perjantaina 26.4. kerättiin Uitonvirrasta vesistönäytteitä. Näytteet kerättiin kolmesta pisteestä, joista kaksi oli vesistössä viemärivesien purkupaikan alapuolella. Tuloksissa ei todettu jätevesivaikutusta.

 

Lisätietoja:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen
anne.ruotsalainen@jarvisaimaanpalvelut.fi
Puh. +358504008011