Tilikauden tunnusluvut

Liikevaihto 11 964 608 €
Tulos 158 881 €
Taseen loppusumma 3 363 282 €

OLEMME OMISTAJIEN PALVELUTUOTANNON TUKI JA MAHDOLLISTAJA, TALOUDELLISESTI JA TEHOKKAASTI.

Hallituksen jäsenet

Aira Kietäväinen, puheenjohtaja
Lasse Partanen, varapuheenjohtaja
Esko Loikkanen, jäsen
Ari Rautio, jäsen
Eeva Lyytinen, jäsen
Antti Eklöf, jäsen
Päivi Koikkalainen-Rovamo, jäsen
Pasi Marjakangas, jäsen

Osingonjako

Hallitus esittää, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista 1 270 268,55 euroa, josta tilikauden voitto on 158 881,35 euroa, jaetaan osinkoa 1 000 euroa osakkeelle eli yhteensä 100 000 euroa ja loput jätetään omaan pääomaan.

Hyvinvointia alueelle ja asukkaille.

Vahva alue vaikutus Etelä-Savossa

Yhtiö työllisti vuoden 2020 aikana keskimäärin 138 laskettuna henkilötyövuosina, josta naisia n. 66 % ja miehiä n. 34 %. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli n. 43 %.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy tekemät ostot etelä-savolaisilta toimittajilta vuonna 2020 olivat n. 5 M€, sis. alv.

Suhtaudumme erittäin myönteisesti nuorten- ja työttömänä olevien työllistämiseen joko määräaikaisilla työsuhteilla tai kesätyöpaikkoja tarjoamalla. Teemme tiivistä yhteistyötä kuntien työelämäpalveluiden kanssa. Vuonna 2020 työllistimme 6 henkilöä ja 57 nuorta kesätyöntekijää. Käytämme hyväksi myös ammatillisen koulutuksen keinoja ja oppisopimusjärjestelmää.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 jää historiaan maailmanlaajuisen pandemian vuotena. Järvi-Saimaan Palvelut toimii monella pandemian riskiryhmiin liittyvällä sektorilla, kuten terveyden- ja vanhustenhuollon puhtaus- ja ateriapalveluissa. Lisäksi yhtiö turvaa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, kuten vesihuoltoa ja kriittisiä kiinteistöjä. Poikkeustilanne aiheutti samaan aikaan työn lisääntymistä toisaalla ja sopeuttamistarvetta toisaalla, kun esimerkiksi kouluja ja liikuntapaikkoja suljettiin. Erityisjärjestelyjä tarvittiin kaikkialla. Olen ihmetellyt millaista joustavuutta ja asennetta henkilöstö on osoittanut poikkeuksellisten olojen keskellä. Se kertoo henkisestä ja fyysisestä vahvuudesta sekä suuresta sydämestä. Kiitos!

Toimitusjohtaja Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Yhtiö lähti vuoteen 2020 uudella toiminnoittain ryhmitellyllä organisaatiolla. Uudistus on lisännyt paikkakuntien välistä yhteistyötä sekä parantanut toiminnan läpinäkyvyyttä. Omistaja-asiakkaiden kanssa käynnistettiin säännölliset yhteistyöpalaverit, kehitettiin raportointia ja tehtiin päänavauksia strategisissa palveluissa. Poikkeukselliset olosuhteet yhteisine valmiusfoorumeineen taisivat tiivistää yhteistyötä koko maakunnassa.

Yhteistyö ja luottamus ovat pohja, joka antaa rohkeuden katsoa tulevaan. Koronakevään aikana lisättiin yhteistyötä Essoten kanssa perustamalla esimerkiksi hoiva-avustajien tehtävänkuva. Käytäntö jäi sittemmin pysyväksi. Aloitimme myös uutena vammaispalvelulain mukaiset asunnonmuutostyöt koko Essoten alueella ja vuoden aikana toteutettiinkin noin 150 kohdetta. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä uusista palveluavauksista, jotka pehmensivät merkittävästi vuoden loppuun toisaalle osuneita sopeutustarpeita, kun Juvalla keskitettiin koulu- ja varhaiskasvatustoimintoja, välinehuoltotoiminta päättyi sekä Sulkavalla pieneni ateriapalveluiden volyymi.

Vuosi oli poikkeuksellinen, mutta yhtiö saavutti kirkkaasti vuodelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Digiloikka venyi poikkeuksellisten olojen siivittämänä paljon pidemmälle kuin osasimme aavistaakaan.  Huolehdimme noin 60 investointihankkeesta, mukaan lukien Martti Talvela -kampuksen työmaavalvonta Juvalla. Ennen kaikkea henkilöstömme ammattitaito ja asenne keräsi kiitosta kaikilla palvelusektoreilla. Iso kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme, kumppaneillemme ja yhtiön hallitukselle!

Kuntien toimintaympäristö on muutoksessa ja se edellyttää näkökykyä.  Yhtiön hallitus tarkensi strategiaa Uudistava kasvu -toimeenpanosuunnitelmalla. Vuoden lopussa yhtiö jätti ELY-keskukselle laajan ESR-kehittämisavustushakemuksen Kestävä ja vaikuttava kuntatekniikan palvelumalli. Hankkeen idea syntyi poikkeuksellisten olojen keskellä: Järvi-Saimaan Palvelut on ainutlaatuisessa asemassa, kun henkilöstön asenne mahdollistaa perinteiset toimialuerajat ylittävän ristiin tekemisen ja samalla voidaan tukeutua paikkakuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Sittemmin kuulimme, että hakemus hyväksyttiin.

 

Teidän arjessanne mukana!

Jyri Eskelinen
toimitusjohtaja

Palvelut

Palvelualueiden nostoja vuoden 2020 varrelta.

Rakennuttaminen

Rakennuttamishankkeita oli vuonna 2020 lähes 60 kpl.

Tutustu rakennuttamiseen

Maankäyttö

Maankäytön tiimillä oli lukuisia eri hankkeita ja projekteja käynnissä, joista osa saatiin päätökseen ja osa jatkuu myös kuluvana vuonna.

Tutustu maankäyttöön

Puhtauspalvelut

Koronapandemian aikana tehostettiin kosketuspintojen pyyhintää ja näin saatiin luotua mahdollisimman turvallinen työympäristö työntekijöille kuin ulkopuolisille
asiakkaille. Uutena palvelukokonaisuutena perustettiin Juvakodille ja Tirrolantien Ryhmäkodille hoiva-avustajapalvelut, joka tuottaa tukipalvelutehtäviä.

Tutustu puhtauspalveluihin

Ruokapalvelut

Teimme yli puoli miljoonaa ateriaa vuonna 2020. Kolmen keskuskeittiön lisäksi aterioita tuotettiin myös neljällä kyläkoululla. Koronan vaikutuksesta koululaisille jaettiin tuhansia ruokakasseja ja tehtiin useita tilapäisjärjestelyjä.

Tutustu ruokapalveluihin

Liikuntapalvelut

Vuonna 2020 Sulkavalle ja Rantasalmelle uusittiin latukoneet. Koronasulkua hyödynnettiin Vesiliikuntakeskus Sampolan remontoinnissa. Liikuntapaikkojen opasteita ja ohjetauluja parannettiin, Juvan ja Sulkavan urheilukenttien peruskorjauksen suunnittelua jatkettiin ja olimme mukana järjestämässä mm. Saimaan maakuntaviestiä ja KLL-hiihtoja.

Lasten ja nuorten harrastus sekä kilpailutoiminta jatkettiin koronaohjeistusta noudattaen. Kesällä järjestettäviin uimakouluihin osallistui yli 100 lasta omistajakuntien alueella.

Tutustu liikuntapalveluihin

Kuntatekniikka ja kiinteistöhoito

Palvelukonseptimme osoitti vahvuutensa: tukeutua voi kuntarajojen yli eikä pyörää tarvitse keksiä joka paikassa uudelleen. Vuosi oli myös voimakkaan digiloikan aikaa, josta osoituksena kunnossapitojärjestelmän käytön aktivointi - kirjattujen tapahtumien määrä kasvoi yli 500 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Juvalla energian säästöä haettiin vaihtamalla katuvalojen valaisimia vähän energiaa kuluttaviin led-valaisimiin. Perustimme Rantasalmelle infektiotestausaseman. Koronaepidemiaan liittyen tehtiin useita tilapäisjärjestelyjä kiinteistöhoidon osalta.

Tutustu kuntatekniikkaan

Tutustu kiinteistöhoitoon

Vesihuolto

Vuoden 2020 aikana panostettiin häiriötilanteisiin varautumiseen. Valmiussuunnitelma päivitettiin Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla ja lisäksi valmisteltiin Water Safety Plan (WSP) -ohjelmat. Lisäksi rakensimme muutaman 1000m3 siirrettävän vedenjakeluyksikön saneeraus- tai häiriötilanteiden turvaamaan vedenjakelua.

Tutustu vesihuoltoon