Vuoden 2020 aikana toteutimme vammalaispalvelulain mukaisia asunnon muutostöitä Essoten alueella lähes 3 kpl viikossa!

Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä solmivat toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen vammaispalvelulain mukaisten asunnon muutostöiden toteuttamisesta inhouse-periaatteella 1.1.2020 alkaen Essoten jäsenkuntien alueella. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

Vammaispalvelulain mukaan kunnan/kuntayhtymän on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, peseytymistilat (ei saunan) ja wc:n muutostyöt, LVI-työt, sähkötyöt, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon muutostyötä haetaan Essoten vammaispalveluilta.

Lisätietoja:

Jyri Eskelinen, Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimitusjohtaja
jyri.eskelinen@jarvisaimaanpalvelut.fi
p. 044 417 5243