Sähköyhtiöiden mukaan sähkökatkot ovat mahdollisia tulevana talvena. Vesihuolto on riippuvainen sähköstä, ja näin ollen sähkökatkot vaikuttavat ylläpitämiemme palveluiden toimintaan.

Vedentuotanto on useimmilla vesilaitoksilla turvattu varavoimalla, mutta vedenjakeluun sähkökatkot aiheuttavat häiriöitä. Vedenjakelun säilyminen eri jakelualueilla riippuu verkoston rakenteesta. Vesitornien painepiirissä olevilla alueilla vedenpaine pysyy normaalina parin tunnin katkoissa. Sen sijaan paineenkorotusasemien jälkeisillä verkoston osuuksilla paine laskee tai veden tulo voi keskeytyä kokonaan. Vaikka vedenjakelu säilyisi häiriöttömänä sähkökatkoissa, tulee vedenkäyttö rajoittaa vain pakollisiin tarpeisiin. Mikäli verkosto pääsisi kulutuksen takia alipaineiseksi, voi putkiliitoksista tai halkeamista päästä veteen epäpuhtauksia. Kehotammekin varaamaan juomavettä katkojen ajalle, jotta kulutus verkostosta pysyisi mahdollisimman pienenä.

Myös viemäriverkoston kuormittamista tulee välttää, koska jätevettä siirtävät pumppaamot eivät toimi sähkökatkojen aikana. Viemärin kuormitus voi aiheuttaa pumppaamon tulvimisen maastoon.  WC:n huuhtelukerrat tuleekin rajoittaa sähkökatkojen aikana minimiin.

 

Alueelliset vesihuoltoa koskevat ohjeet löytyvät osoitteista:
www.sulkava.fi
www.rantasalmi.fi
www.juva.fi

 

Tarkennamme ohjeistuksia sähköyhtiöiltä saadun tiedon myötä. Tarvittaessa annamme alueellisia ohjeita myös tekstiviestitse.

 

Lisätietoja:
Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen
anne.ruotsalainen@jarvisaimaanpalvelut.fi
Puh. +358504008011

 


Tiedotamme tekstiviestillä suunnitelluista vesikatkoista Juvalla, Sulkavalla ja Rantasalmella joko etukäteen tai nopeasti äkillisen häiriön johdosta, jotta voit varautua siihen. Jos sinulla on julkisesti saatavilla oleva puhelinnumero, sinun ei tarvitse rekisteröidä sitä asiakasportaaliin. Jos sinulla on käytössäsi työ- tai salaisen liittymän puhelinnumero, on sinun rekisteröitävä puhelinnumerosi, jotta voit saada tekstiviestit. Myös vuokra- tai vapaa-ajan asunnon, kesämökin tai vst. omistaja voi rekisteröidä puhelinnumeronsa siihen osoitteeseen, mikäli vakituinen koti-osoite on muualla.

Ilmoita omat tietosi