Haluamme kuulla teidän kokemuksianne vesihuollostamme. Vastaamalla kyselyyn autatte meitä kehittämään toimintaamme.

Vastaa kyselyyn

Vastausaikaa 9.5. saakka.

Vastaamme Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen vedenottamoiden, vesilaitosten, jätevedenpumppaamojen ja puhdistamojen päivittäisestä toiminnasta sekä ylläpito- ja korjaustöistä. Vastaamme myös vesi- ja viemäriverkoston ylläpito- ja korjaustöistä. Huolehdimme siitä, että lähes 2000 kiinteistölle tulee laatuvaatimukset täyttävää talousvettä mahdollisimman häiriöttömästi ja jätevesijärjestelmät toimivat asianmukaisesti.

Haluamme kuulla teidän kokemuksianne vesihuollostamme. Vastaamalla kyselyyn autatte meitä kehittämään toimintaamme. Kysely koostuu kuudesta eri osa-alueesta: taustatiedoista, veden laadusta, palvelusta, vedenjakelusta, häiriötiedotepalvelusta ja avoimesta palautteesta. Kyselyn lopussa voi vapaaehtoisesti osallistua 40 euron arvoisen K-lahjakortin arvontaan. Arvomme kolme (3) kappaletta 40 euron arvoisia K-lahjakortteja aina yksi lahjakortti paikkakuntaa kohden.

Vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden kesken toteutettavan arvonnan säännöt 10.4.-9.5.2024

1. Järjestäjä
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Kauppatie 1
58700 Sulkava

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka ilmeisesti pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai todennäköisyyksien muuttamiseksi.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan voi osallistua vastaamaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn 10.4.-9.5.2024 välisenä aikana ja antamalla sähköpostiosoitteen arvontaan liittyen. Sama henkilö ei voi osallistua arvontaan useampaa kertaa.

4. Voittajan valinta, palkinto ja palkinnon lunastaminen
Järjestäjä arpoo kolme (3) kappaletta 40 euron arvoisia K-lahjakortteja aina yksi lahjakortti paikkakuntaa kohden. Arvonta suoritetaan 10.-31.5.2024 välisenä aikana.

Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle sähköpostitse. Palkinto toimitetaan arvonnan voittajalle Järjestäjän ja voittajan sovitulla tavalla. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

Jos voittajaa ei tavoiteta voiton yhteydessä ilmoitetun sähköpostiosoitteen kautta 2 viikon kuluessa ilmoituksesta, arvotaan uusi voittaja.

5. Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn löytyy järjestäjän tietosuojaselosteesta: www.jarvisaimaanpalvelut.fi/tietosuojaseloste/

6. Vastuunrajoitus
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi ja välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

7. Muuta
Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Järjestäjä voi keskeyttää arvonnan perustelluista syystä. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaan koskevia päätöksiä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.