Vedenjakeluverkon muutostöistä johtuen talousveden jakeluverkkoon aiheutui paineisku 17.6. Vedessä voi tämän vuoksi esiintyä sameutta Kupialan vedenjakelualueella. Asiakkaita kehotetaan laskemaan vettä kylmältä puolelta sen kirkastamiseksi. Värjäytynyttä vettä ei tule käyttää esim. pyykinpesuun. Vesi ei ole terveydelle vaarallista.

Lisätietoja antaa vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen,  puh. 050 400 8011