Saimme vappuaattona vuotoepäily Juvalta, Vehmaan alueelta. Tiedotimme asiasta ensi kertaa klo 10:57: Juvan Tulostiellä, ABC- aseman ja Savonlinnantien liikenneympyrän välillä on vesijohtovuoto. Toimenpiteet vuodon korjaamiseksi on aloitettu. Asiasta tiedotetaan lisää kun vuodosta saadaan tarkempia tietoja.

Iltapäivällä vuoto oli rajattu ja kuivaustoimet käynnissä. Vuodon korjaustyöt saatiin aloitetuksi, kun vuotopaikka oli saatu riittävän kuivaksi. Vuodonkorjaus aiheutti vesikatkon kahden kiinteistön alueella, Juvan ABC:llä ja Tokmannilla. Kiinteistöjä informoitiin suoraan vedenjakelukatkon tarkemmista järjestelyistä, kuten varavedenjakelusta.

Vappuaaton iltana klo 20:40 vesijohtovuoto oli korjattu. Vesikatkon vaikutusalueella olevia kahta kiinteistöä Juvan ABC ja Tokmanni ohjeistettiin juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta ennen veden käytön aloittamista. Vesijohtoverkostossa suoritettiin ylläpitokloorausta, kunnes veden laatu on varmistettu näytteenotolla. Ylläpitoklooraus on varmistava toimenpide. Korjaustoimet onnistuivat suunnitellusti. Vikakohta löytyi vesijohtoputkien liitoskohdasta.

 

 

''Juvan vesi- ja viemärilaitos sekä operaattori Järvi-Saimaan Palvelut Oy pahoittelevat vesijohtorikosta aiheutunutta haittaa ABC:lle sekä Tokmannille. Suuret kiitokset palokunnalle, Kuljetus Matti Nykänen Oy:lle, A&P ympäristöpalvelut Oy:lle sekä terveysvalvonnalle tuesta häiriötilanteen ratkaisussa!''

-Vesihuoltopäällikkö Anne Ruotsalainen