Juvalla on havaittu paineviemärilinjan vuoto jätevedenpuhdistamon kiinteistöllä. Vuoto ei vaikuta laitoksen toimintaan, eikä aiheuta viemäriverkkoon liittyneille palvelukatkosta.

Vuodon korjaustöistä aiheutuu raskailla ajoneuvoilla liikennöintiä Jukaisentien ja Hyötyläisentien jätevedenpumppaamoilla  9.-10.9 välisenä ilta- ja yöaikana.

Korjaustoimien valmistelu on aloitettu.

Päivitys 9.9 klo: 16.15. Vuoto on korjattu iltapäivän aikana. Ennalta ilmoitetusta poiketen, liikennöintiä Jukaisentiellä ja Hyötyläisentiellä ei korjauksesta aiheutunut.