Kirkonkylän wanhan keskustan roolin päivittäminen

Sulkavan kunta, Alanteentien – Mikkolantien alueen asemakaavan muutos. 12/2017
Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö – Keskusta-asumisen uusi tulevaisuus – Kaavamääräysten yhtenäistäminen – Ranta-ja satama-alueiden aktiivikäyttö

Liiteaineistot:

Alanteentie kartta (pdf)
Alanteentie selostus (pdf)