Juvalla ja Sulkavalla kunnostettiin urheilukentät
Juvalla urheilukentälle tehtiin täysremontti ja Sulkavan urheilukenttä kunnostettiin kevennetyllä toteutustavalla. Juvan urheilukentän täysremontti alkoi syyskuussa vuonna 2022 ja valmistui heinäkuussa 2023. Kahdelle vuodelle...
Lue lisää
Kaukalovuori-Salajärvi vesihuoltolinjaa tehostetaan Juvalla
Juvan kunnan taajama-alueelle tulee talousvesi Murtosen vesilaitokselta sekä Kaukalovuoren vesilaitokselta. Kaukalovuoren Vesilaitoksen vesi pumpataan taajamaan yli 20 km pitkää yhdysvesijohtoa pitkin, joka kulkee...
Lue lisää
Sulkavalla kunnostetaan leikkipuistoja
Leikkipuistoista uusitaan välineitä ja huolehditaan riittävistä turva-alueista. Kunnostaminen tapahtuu kesän 2023 aikana. Melatiellä sijaitseva leikkipuisto puretaan pois. Leikkipuiston leikkivälineet ovat huutokaupassa kiertonet.fi-palvelussa 4.5....
Lue lisää
Sulkavan geopark-kohde Linnavuori sai uuden laiturin
Sulkavan geopark-kohde Linnavuori sai uuden laiturin. Laituriremontin toteutti Sulkavan paikallinen yrittäjä, Narias Oy. Sulkavan linnavuori on suosittu retkeilykohde ja alueella vierailee kesäisin lukuisia...
Lue lisää
Maankäytönsuunnitelmia
Uusiutuva ja toiminnallinen kirkonkylä 2035 Rantasalmen kirkonkylän kehittämisprojekti 29.1.–9.6.2014 Yleiskaavan esiselvityshanke – Vuorovaikutusviikot – Visiointi ja yhteinen tahtotila – Kehittämissuunnitelma – Yleiskaavalliset suositukset...
Lue lisää
Asemakaava
Kirkonkylän wanhan keskustan roolin päivittäminen Sulkavan kunta, Alanteentien – Mikkolantien alueen asemakaavan muutos. 12/2017 Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö – Keskusta-asumisen uusi tulevaisuus – Kaavamääräysten...
Lue lisää
Rantayleiskaava
Lomarakennuspaikkojen siirtoja Saimaannorpan suojelutavoitteiden edistämiseksi Savonlinnan kaupunki / UPM Kymmene OYJ, Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos. 12/17. Siirto tai korvaus – Maankäyttötarpeiden yhteensovittaminen –...
Lue lisää
Taajamien yleiskaava
Taajamaan lisää elinvoimaa kaupallisten palveluiden ja teollisuusalueiden kehittämisellä Pertunmaa, Kuortin taajaman osayleiskaavan muutos. 04/17 Vähittäiskaupan suuryksikkö – VT 5 – Siirtyvät taajamakeskustat –...
Lue lisää