Juvan kunnan taajama-alueelle tulee talousvesi Murtosen vesilaitokselta sekä Kaukalovuoren vesilaitokselta.

Kaukalovuoren Vesilaitoksen vesi pumpataan taajamaan yli 20 km pitkää yhdysvesijohtoa pitkin, joka kulkee Rapion kautta Salajärven rannassa olevaan vanhaan vesilaitokseen ja sieltä edelleen pumpataan kirkonkylän taajaman verkostoon ja ylävesisäiliöön.

Salajärven kautta kulkee 2/3 Juvan kunnan vesijohtovedestä. Salajärvi-Kaukalovuori vesihuoltolinjan saneeraus koostuu neljästä eri positiosta, joita ovat paineenalennusaseman toteutus Iso-Kontusen alueelle, paineenkorotusaseman toteutus Kurkilammen alueelle, välikaivon muutostyöt ja linjan muutokset sekä Salajärven vesilaitoksen imuputken muutostyöt.

Yhdysvesijohdossa ja Salajärven vesilaitoksella on ollut teknisiä ongelmia. Vanhan yhdysvesijohdon ongelmia olivat purkukaivo, joka oli riski vedenlaadulle ja laitoksen toiminnalle sekä myös Salajärven laitoksen huono ja puutteellinen kunto. Kaukalo-Salajärvi vesihuoltolinjan tehostamisen suunnittelu aloitettiin vuonna 2022 ja toteutus alkoi toukokuussa 2023. Toukokuun lopulla asennettiin Salajärvi-Kaukalovuori vesihuoltolinjaan paineenalennuskaivo ja Kurkilammen paineenkorotuslaitteet yhdistettiin Kaukalovuori-Salajärven 225 runkolinjaan. Koko hankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2023. Hankkeessa oli mukana paikallisia alihankkijoita. Maanrakennuksesta vastasi Kuljetus Matti Nykänen Oy. Vastaavana työnjohtajana oli Projektipäällikkö Jouni Heikkinen JSP:ltä. Sujuvan yhteistyön ansiosta työmaa valmistui neljään arkipäivään!