Juvan vesilaitoksen vettä ei enää tarvitse keittää lauantaina 28.8.2021 klo 10.30 jälkeen.

Juvan vesilaitoksen vedenjakelualueelle 16.8.2021 annettu ruoka- ja juomaveden keittokehotus ei enää ole voimassa. Keittokehotus annettiin kahdessa verkostonäytepisteissä todettujen enterokokkien johdosta. Näytteet oli otettu 12.8.2021.

Verkostoveden klooraus aloitettiin 16.8.2021. Kloori tuhoaa mahdolliset haitalliset bakteerit jakeluverkostosta. Vedenjakelualueen klooripitoisuutta alennetaan hallitusti 28.8. annetun keittokehotuksen purun jälkeen.

Varavedenjakelu järjestettiin vedenjakelualueelle keittokehotuksen aikana. Varavedenjakelussa käytettiin Murtosen vedenottamon talousvettä. Julkisia varavedenjakelupisteitä oli kolme ja lisäksi vettä toimitettiin erillisillä säiliöillä sekä kantoastioilla muun muassa hoitolaitoksiin, elintarvikealan toimijoille ja muille vedenjakelualueen yrityksille tarpeen mukaan. Varanvedenjakelussa kalustona käytettiin Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen kalustoa sekä muiden kuntien ja yhteistyöyritysten kalustoa.

Terveydensuojeluviranomaisen 16.8.–26.8.2021 eri puolilta verkostoa ottamissa näytteissä ei ole todettu enterokokkeja eikä koliformisia bakteereja. Salajärven vedenottamon lähtevän veden ja vedenjakelualueen talousveden mikrobiologinen laatu on ollut normaali. Selvitystyön ja vesilaitoksella tehtävien korjaustoimenpiteiden takia, keittokehotus pidettiin voimassa varmistavana toimenpiteenä. Salajärven vesilaitoksella havaittiin laiterikko, säiliöhalkeama ja rakennerikkoutuma. Näiden takia sade-/maavesiä on voinut päästä vesilaitoksen vedenkäsittelyjärjestelmiin. Salajärven vesilaitoksella toteutetut akuutit muutos-, korjaus- ja puhdistustyöt ovat valmistuneet ja näytetuloksilla on varmistettu Salajärven vesilaitoksen ja jakeluverkostoon pumpatun veden mikrobiologisen laadun turvallisuus.

Akuutit korjaustoimenpiteet saatiin valmiiksi 23.-24.8. välisenä yönä, jonka jälkeen otettiin kolme näytekierrosta tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Torstaina otettujen näytteiden tulokset valmistuivat tänään lauantaina. Korjaustoimenpiteiden yhteydessä toteutettiin Salajärven laitoksen sisäinen ohitusjärjestely. Näiden ohitettujen prosessiosien puhdistus- ja kunnostustoimenpiteet jatkuvat edelleen. Kaukalovuoren vesilaitokselta pumpattu vesi kulkee Salajärven vesilaitoksen kautta. Jatkotoimenpiteenä käynnistetään suunnittelu, jonka tavoitteena on turvata vedenjakelu Kaukalovuorelta, vaikka Salajärven vesilaitos olisi pois käytöstä. Tämän häiriötilanteen havainnot käydään läpi ja analysoidaan, miten vesiturvallisuutta ja häiriötilanteiden hallintaa voidaan edelleen kehittää.

Keittokehotuksen aikana Juvan vesi- ja viemärilaitoksen päivystys sai 26.8. ilmoituksen putkirikosta Partalantiellä. Tämän putkirikon korjaustyöt saatiin valmiiksi perjantaina 27.8. Korjaustyöt aiheuttivat noin neljän tunnin vesikatkon lähialueen asukkaille. Partalantien putkirikolla ei ollut yhteyttä keittokehotukseen.

Juvan vesilaitoksen talousvesi on nyt juomakelpoista, eikä sitä tarvitse enää keittää. Mikäli kiinteistöjen putkistossa vesi on seissyt, on vettä hyvä juoksuttaa kaikista kiinteistöjen vesipisteistä hetken aikaa, jotta kiinteistön sisäiset putkistot huuhtoutuvat ja kloorattu talousvesi pääsee vaikuttamaan niihin riittävästi.
Suoraan verkostoveteen kytketyt laitteet tulee puhdistaa kyseessä olevien laitteiden omien puhdistusohjeiden mukaisesti.

Juvan vesi- ja viemärilaitos sekä laitoksen operaattori Järvi-Saimaan Palvelut Oy pahoittelevat tilanteesta aiheutunutta haittaa. Lisäksi kiitämme terveydensuojeluviranomaista, naapurikuntia, Etelä-Savon pelastuslaitosta, alueen yrityksiä ja vapaaehtoisia siitä suuresta tuesta, jota saimme häiriötilanteen hoidossa.

Lisätietoja antaa:

Laitoksen ylläpitäjä: Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

Terveydensuojeluviranomainen: Sosteri
Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos: Juvan kunta
Tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209