Rohkeus on tehdä asioita ja mennä kohti tavoitteita. Rohkeus ei ole pelottomuutta, vaan sinnikkäästi tekemistä vaikeuksista ja vastustuksista huolimatta. Rohkea ihminen toimii myös pelosta huolimatta ja on valmis kohtaamaan haasteita. Joskus tarvitaan vähän heittäytymistä ja riskinottoakin. Rohkeuden oppimisessa uskalluksen merkitys on 50 %, sinnikkyyttä tarvitaan 35 %  ja osaamista 15 %. Toimintakulttuurilla on vaikutusta, sillä osaamisen sijasta tuleekin korostaa uskalluksen ja sinnikkyyden merkitystä. Rohkeus näkyykin monin eri tavoin. Saatat olla fyysisesti rohkea esimerkiksi kiivetä korkeisiin paikkoihin. Tunnepuolen rohkea ihminen esimerkiksi kertoo tunteensa avoimesti työpaikan ilmapiiristä.

JSP:ssä kannustetaan olemaan rohkea. Arjen työssä jokainen kohtaa asioita, joita täytyy ratkaista ja viedä eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Mielessä on hyvä pitää hankkeessakin teeman oleva ”Jatkuvan parantamisen kulttuuri”. Tapa toimia ja kehittää asioita vaatii rohkeutta. Jokaisella on aito mahdollisuus tuoda esille ideoita ja kehittämiseen liittyviä huomioita. Henkilöstön ääntä kuullaan ja asioihin tartutaan rohkeasti. Tiimikierroksilla keskustelimmekin erilaisista kanavista ja vaihtoehdoista, kuinka asioita voi rohkeasti tuoda esille ja viedä eteenpäin. Arjen työssä rohkeat teot näkyvät palveluiden laadussa ja toimivuudessa. Jokaisella on omanlaista rohkeutta, jota tarvitaan.

Kehitys- ja henkilöstöpäällikkö Jenni Rytkönen

Yhteistyössä kuntien kanssa JSP:n henkilöstöltä odotetaan rohkeutta nostaa esille asioita, joita voisi tehdä entistä paremmin tai laittaa vaikkapa kuntoon. Rohkeus kertoo myös luottamuksesta keskustelukumppaniin – uskallan nostaa esille tai tuoda julki asian, joka on minun mielestä tärkeää.

Tarvitsemme rohkeutta, jotta voimme tehdä myötätuntoisia tekoja. Rohkeus ohjaa meitä eteenpäin ja saa meidät tekemään asioita sekä vie meitä uusille poluille. JSP:ssä tarjotaan mahdollisuus myös kehittymiseen. Onko sinulla halu opiskella lisää tai oppia jokin uusi taito. Tuo se rohkeasti esille niin mietitään miten voimme asian mahdollistaa. Uusien asioiden oppiminen ja kokeileminen on rohkeutta, ja uskallus tarttua uusiin haasteisiin. Rohkeutta on myös avata suu myös silloin, kun olet eri mieltä muiden kanssa. Rohkeutta on olla oma itsensä muiden mielipiteistä huolimatta. Rohkea ihminen puolustaa urhoollisesti muita. Rohkea yrittää uudelleen, vaikka epäonnistuisi. Rohkeuden kautta asiat tuntuvat merkityksellisiltä.

Ole rohkea arjen teoissa ja tulevaisuuden haaveissa -
ne saavat näkyä ja kuulua meillä JSP:ssä!