Tiedote 9
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
16.11.2020 klo 13:00 

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Tilannekuvassa ei ole uutta kerrottavaa. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-pitoisuuksia on seurattu tehostetusti. Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä (23.10.) todettiin PAH-yhdisteitä sekä poikkeavia öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Vesinäytteenoton yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella kyseessä olevaan kiinteistöön, jossa laatuvaatimukset eivät tutkimusten perustellakaan täyttyneet, on rakennettu tilapäinen vedenjakeluyksikkö.  Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 23.11. klo 13.00.

Lisätietoja:
Mika Merinen, terveystarkastaja
p. 0400 252 867
mika.merinen@sosteri.fi

 

Aiemmat tiedoitteet:
Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on todettu PAH-yhdisteitä 9.11.2020
Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on havaittu PAH-yhdisteitä 30.10.2020
Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä 23.10.2020
Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä 13.10.2020
Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä 5.10.2020
Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole enää todettu PAH-yhdisteitä 25.9.2020
Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole enää esiintynyt PAH-yhdisteitä 18.9.2020
Sulkavan Alanteentien verkostonosassa on havaittu PAH-yhdisteitä 14.9.2020