Tiedote 16
Sulkavan vesi- ja viemärilaitos
26.2.2021 klo 13:00

Sulkavan Alanteentien verkostonosassa ei ole havaittu öljyhiilivetyjä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Vesinäytteiden tutkimustuloksissa (17.2.) ei ole havaittu öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Vesinäytteistä (17.2.) ei vesianalyysissä tapahtuneen virheen takia saatu tutkittua PAH-yhdisteitä. Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla heti niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/ Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia seurataan edelleen tehostetusti.

Selvitystoimenpiteet PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen esiintymiselle Alanteentien verkostonosassa jatkuvat. Vesijohtoverkostossa on käynnistynyt huolto -ja korjaustyöt, joista voi aiheutua lyhyitä vesikatkoksia. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Vettä tulee tällöin juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.
Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Asiasta tiedotetaan terveydensuojeluviranomaisen toimesta seuraavan kerran 30.3.2021 klo 13.00.

 

Lisätietoja:
Mika Merinen, terveystarkastaja
p. 0400 252 867
mika.merinen@sosteri.fi

Liitteet:
TESTAUSSELOSTE 2021-3628