Tilikauden tunnusluvut

Liikevaihto 11 703 514 €
Tulos 184 372 €
Taseen loppusumma 3 432 939 €

OLEMME OMISTAJIEN PALVELUTUOTANNON TUKI JA MAHDOLLISTAJA, TALOUDELLISESTI JA TEHOKKAASTI.

Hallituksen jäsenet 2021

Aira Kietäväinen, puheenjohtaja
Lasse Partanen, varapuheenjohtaja
Esko Loikkanen
Ari Rautio
Eeva Lyytinen
Antti Eklöf
Päivi Koikkalainen-Rovamo
Pasi Marjakangas
Jukka Ollikainen

"Yhtiön hallitus kiittää koko JSP:n henkilöstöä haastavana pandemiavuonna suoritetusta erinomaisesta työstä."

Osingonjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 1 000 euroa osakkeelle eli yhteensä 100 000 euroa.

Hyvinvointia alueelle ja asukkaille.

Vahva työllistäjä Etelä-Savossa

Yhtiö työllisti vuoden 2021 aikana keskimäärin 138 laskettuna henkilötyövuosina, josta naisia n. 66 % ja miehiä n. 34 %.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy koulutti henkilöstöä vuonna 2021. Koulutuspäiviä oli yhteensä 216.

Suhtaudumme erittäin myönteisesti nuorten- ja työttömänä olevien työllistämiseen joko määräaikaisilla työsuhteilla tai kesätyöpaikkoja tarjoamalla. Teemme tiivistä yhteistyötä kuntien työelämäpalveluiden kanssa. Käytämme hyväksi myös ammatillisen koulutuksen keinoja ja oppisopimusjärjestelmää.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2021 yhtiö suoriutui mallikkaasti perustehtävässään, palvelujen tuottamisessa omistajakunnille ja Essotelle. Vuosi osoitti jälleen, että henkilöstö on yhtiön ylivoimaisesti tärkein pääoma. Kun osaaminen ja asenne ovat kunnossa, myös muutoksiin ja häiriötilanteisiin on mahdollista vastata. Olen todella ylpeä JSP joukkueesta!

Toimitusjohtaja Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Toinen koronavuosi kysyi entistä enemmän sitkeyttä ja jaksamista. Olen henkilöstölle erittäin kiitollinen siitä, että korona ei kuitenkaan jää vuodesta päällimmäisenä mieleen. Arki rullasi hyvin ja silti voimavaroja riitti myös toiminnan kehittämiseen. Tästä osoituksena positiivinen trendi jatkui vuotuisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä. Lisäksi perustettiin uusi jatkuvan asiakaspalautteen kanava sekä suoritettiin useita toimintokohtaisia erilliskyselyitä mm. kouluruokaan liittyen. Keväällä 2021 toteutettiin myös yhtiön historian ensimmäinen laaja henkilöstökysely. Kyselyyn osallistuttiin aktiivisesti ja se tuotti myös suuren määrän avointa palautetta. Kyselyn tulokset olivat monin tavoin rohkaisevia: työ koetaan merkitykselliseksi, omasta työkyvystä pidetään huolta ja myös uudistumiseen on laaja sitoutuminen.

Vuosi oli tietyllä tavalla uuden ja uuden odottamisen vuosi. Juvalla toiminta muuttui heti vuoden alussa Martti Talvela -kampuksen käynnistyessä ja toukokuun puolivälissä aukesi täysin remontoitu Juvakodin keskuskeittiö. Vesihuollon asiantuntemusta vahvistettiin alkuvuonna, mikä osoittautui tarpeelliseksi siksikin, että vuoteen mahtui useita vesihuollon häiriötilanteita. Häiriötilanteista selvittiin kuitenkin kunnialla vahvalla JSP-henkilöstön, kunnan ja terveysvalvonnan yhteistyöllä. Olen kiitollinen myös JSP:n omistajakunnille siitä, että vesihuollon kehittämiseen on muodostunut vahva tahtotila. Rakennuttamisessa ja maankäytössä yhtiö oli mukana yli 80 hankkeessa, joista moni jatkuu edelleen. Lisäksi toteutettiin satoja pienempiä muutostöitä ja korjauksia.

Yhtiöllä käynnistyi helmikuussa 2021 merkittävä ESR-kehityshanke Kestävä ja vaikuttava kuntatekniikan palvelumalli. Hankkeen ydintavoite on kehittää edelleen henkilöstön osaamista. Olen iloinnut siitä, miten käytännönläheistä ja arjesta lähtevää kehitystyötä hankkeen piirissä on tehty. Kehityshanke näkyy myös siinä, että digitaalisia välineitä hyödynnetään yhä taitavammin. Teknisissä palveluissa otettiin käyttöön mobiilijärjestelmä työajan hallintaan ja lisäksi kunnossapitojärjestelmän käyttö aktivoitui edelleen. Tiedonkulkua varten perustettiin yhtiölle Intranet-alusta, jotta tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta. Suuret kävijä- ja tiedotemäärät kertovat, että tuli tarpeeseen.

Yhtiö sai keväällä 2021 uuden omistajan kun Mäntyharjun kunta liittyi JSP:n omistajien joukkoon. Samalla Mäntyharju ja yhtiö solmivat rohkeasti kehittämiseen ja tulevaisuuteen katsovan kumppanuussopimuksen. Lämpimästi tervetuloa mukaan Mäntyharju!

Jyri Eskelinen
toimitusjohtaja

Palvelut

Tapahtumia vuoden 2021 varrelta.

Rakennuttaminen

Rakennuttamishankkeita oli vuonna 2021 yli 80 kpl. Esimerkkejä toteutuneista hankkeista:
- Juvakodin keskuskeittiö
- Juvan kuntoportaat
- Rantasalmen päivähoitoyksikön suunnittelu ja kilpailutus
- Rantasalmen Kappelitien rakentaminen
- Sulkavan liikuntahallin peruskorjauksen suunnittelu
- Sulkava päiväkoti Touhula julkisivu

Tutustu rakennuttamiseen

Maankäyttö

Maankäytön tiimillä oli työn alla useita hankkeita mm. Rantasalmen Aurinkorannan asemakaavamuutos, Juvalla Kylmäpuron asemakaavan valmistelutyö ja Sulkavalla kolme rantaosayleiskaavaa: Kyrsyä, Partalansaari sekä Saimaan ja Siikajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus.

Tutustu maankäyttöön

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut tuottavat ja kehittävät kokonaisvaltaisia, kustannuksiltaan kohtuullisia ja ympäristöystävällisiä palveluita. Vuonna 2021 kouluttauduttiin kohti vastuullisempaa siivousta, huomioiden ympäristönäkökulmat sekä työergonomia. Palvelumme on vuorovaikutteista, tehokasta, joustavaa, luotettavaa sekä asiakastarpeista ohjautuvaa.

 

Tutustu puhtauspalveluihin

Ruokapalvelut

Valmistimme lähes puoli miljoonaa ateriaa vuonna 2021. Koulujen ja päiväkotien lisäksi aterioita toimitettiin terveyskeskuksiin, vanhainkoteihin, kehitysvammaisten hoitolaitoksiin sekä yksittäispakattuja aterioita kotona asuville vanhuksille. Juvalla Martti Talvela Kampuksen toiminta käynnistyi vuoden alussa ja toukokuussa valmistui Juvakodin keittiön saneeraus. Vuonna 2021 pilotoimme asiakastyytyväisyyskyselyä Juvalla ja ruokalistan sisältöä kehitettiin saadun palautteen mukaan.

Tutustu ruokapalveluihin

Liikuntapalvelut

Vuonna 2021 Rantasalmella tuotettiin kokonaisvaltaiset liikuntapalvelut sisältäen liikuntapaikkojen hoidon lisäksi kilpailutoimintaa sekä lajikohtaisia kouluja kuten jalkapallo-, yleisurheilu- ja hiihtokoulu. Juvalla ja Sulkavalla liikuntapalvelut tuottaa liikuntapaikkojen hoitoa sekä korjausrakentamista. Vuoden 2021 merkittävimpänä kehityshankkeina olivat kuntoportaiden rakentaminen Juvalla sekä liikuntapaikkaselvitysten tekeminen.

Tutustu liikuntapalveluihin

Kuntatekniikka ja kiinteistöhoito

Vuonna 2021 digitaalisten järjestelmien käyttöönotto jatkui. Palvelupyyntöjä otettiin vastaan sähköisesti jo 1448 kpl (ed. vuosi 897 kpl) ja ennakkohuoltoja kirjattiin 6958 kpl (ed. vuosi 1884 kpl). Lisäksi otettiin käyttöön sähköinen työajan- ja ajoneuvojen seurantajärjestelmä. Ylläpidon piirissä oli 91 000 m2 kiinteistöjä, 80km katuverkkoa  ja 35ha puistoja ja yleisiä alueita.

Tutustu kuntatekniikkaan

Tutustu kiinteistöhoitoon

Vesihuolto

Ylläpitopalveluiden piirissä olivat Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen vesi- ja viemärilaitokset. Puhdasta vettä toimitettiin yhteensä lähes 500 000m3. Elokuussa 2021 Juvan keittokehotustilanne käynnisti Juvan vedenjakelun varmistamisen suunnittelun. Lisäksi toteutettiin Juvan uuden puhdistamon yleissuunnittelu, Rantasalmella lisättiin UV-puhdistusta vesitorniin sekä Sulkavalla parannettiin Kirkkokankaan vesilaitoksen pumppaustehoa ja Lohilahden vedenottamo liitettiin Sulkavan vesihuollon automaatiojärjestelmään.

Tutustu vesihuoltoon

ESR-hanke: Kestävä ja vaikuttava kuntatekniikan palvelumalli

Hankkeessa on neljä osa-aluetta

  • Kutsuva ja ymmärrettävä palvelumalli
  • Uudenlainen tapa tehdä työtä
  • Oppimispolku ja itseohjautuvuus
  • Jatkuvan parantamisen kulttuuri

Hanketyö on toteutunut JSP:n kaikissa toiminnoissa osallistaen henkilöstöä läpi organisaation. Hanketyötä on tehty aktiivisesti yhteistyössä JSP:n neljän omistajakunnan kanssa ja pilotoitu erilaisia kehittämiskohteita.

Tutustu hankkeeseen